Évfordulók december 18-án

2014.12.17 11:03

 DECEMBER 18. a VÁNDORLÓK NEMZETKÖZI NAPJA, melynek 89. világnapján II. JÁNOS PÁL beszélt a rasszizmus, az idegengyűlölet és a túlzott nacionalizmus minden fajtájának legyőzéséért folytatott küzdelemről.

1437. december 18-án Pozsonyban királlyá választották HABSBURG ALBERT osztrák herceget, Zsigmond király leányának ( a tegnapi évfordulók közt tárgyalt) Erzsébetnek a férjét. Albert elfogadta a rendek választási feltételeit. Eltörölte apósa újításait, mentesítette az egyházat az adófizetés alól, megszüntette a királyi jövedelmek külföldiek által való kezelését, s egyéb, az országnagyoknak kedvező intézkedéseket is hozott.

1811. december 18-án született ASBÓTH SÁNDOR a szabadságharc honvédtisztje, az amerikai polgárháború dandártábornoka. Ősei (Véres) Mária angol királynő protestánsüldözése elől menekültek Magyarországig; családja több lelkészt is adott, egyikük pl. Thököly Imre udvari papja volt. Szülei nem akarták, hogy bátyja után ő is katona legyen, ezért Selmecbányán mérnöki diplomát szerzett. A szabadságharc kitörésekor azonnal szolgálatba állt, s a végsőkig kitartott Kossuth mellett. Az emigrációba is együtt mentek, s útközben ő ásta el Orsovánál a Szent Koronát, hogy ne kerülhessen osztrák kézre. 1851 őszén indult Amerikába, ahol mérnöki tudása biztosított számára megélhetést és megbecsülést. Ő készítette többek közt az azóta híressé vált Central Park tervét. A polgárháború kezdetén jelentkezett a hadseregbe, s a harcok során számos győzelmet aratott, de súlyos sérüléseket is szerzett. Egyik ilyen esetben, más sérülések mellett egy golyó az arccsontjába fúródott, ez okozta súlyos szenvedéseit és korai halálát, mivel nem tudták eltávolítani. Nyugdíjazása előtt a kongresszus a legnagyobb katonai ranggal tüntette ki: tiszteletbeli tábornaggyá léptették elő. Franciaországba utazott egy híres orvoshoz, de az sem merte vállalni a műtétet, ám Asbóth találkozhatott Kossuth-tal, így utazását sikeresnek minősítette. Ezután Argentinába indult, ahol az USA nagyköveteként nagy tiszteletnek örvendett. Egy szerencsétlen esés tovább súlyosbította állapotát, s végtelennek tűnő szenvedés után -mialatt egy percre sem hanyagolta el kötelességeit - 56 évesen meghalt. Az argentin kormány NEMZETI GYÁSZNAPPÁ nyilvánította temetése napját, sírját az USA és Magyarország címere díszítette. Tiszteletben tartva a ' 80-as évek végén előkerült végrendeletét, hamvait 1990. október 23-án az arlingtoni Nemzeti Temetőben katonai pompával újra temették.

Márk Éva