Évfordulók december 17-én

2015.12.16 14:01

  A NAP IDÉZETE: "A történelem egy csokor hazugság, amiben többen megegyeztek." BONAPARTE NAPOLEON

  1526. december 17-én választotta és  koronázta királlyá Habsburg FERDINÁND kasztíliai és aragon infáns, osztrák főherceget néhány magyar főúr és főpap. Apja "Szép" Fülöp, anyja "Őrült" Johanna volt. Neveltetését a túlzásba vitt vallási szigor jellemezte - (könnyen lehet, hogy ennek ellentételezéseként nem kaptak igazán vallásos nevelést gyermekei). A Spanyolországban nevelkedő és spanyolul beszélő FERDINÁND 18 évesen érkezett a hatalma virágkorát élő Habsburg-birodalom keleti részébe. Jószándékú és lelkes fiatalemberként jött, de minden idegen volt számára: az abszolút királyi hatalomhoz szokott főherceg erős nemességgel találta magát szemben. A német nyelvvel küszködő uralkodó spanyol gyakorlatot alkalmazott a hatalomvágyó, engedetlen rendekkel ellen: kivégeztetett több nemesembert. A keleti orientáció szükségszerűségét felismerve vette nőül II. Ulászló leányát, Annát, akitől 15 gyermeke született. MAGYARORSZÁGNAK már volt királya I. (Szapolyai) JÁNOS személyében, akit a mohácsi csatában életét vesztő II. LAJOS utódául választottak 1526. november 10-én, s másnap a Szent Koronával meg is koronáztak. A két király hosszas háborúskodását 1538-ban egy titkos megállapodás, a VÁRADI béke zárta le, amelyben ketté osztották az országot, a keleti rész Jánosé, a nyugati Ferdinándé lett. Kimondták továbbá, hogy János halála után országrésze Ferdinándra száll. I. JÁNOS halálakor azonban kisfia, JÁNOS ZSIGMOND három hetes volt, és sem ő, sem hívei nem kívánták betartani a szerződést. A helyzet további háborúskodást szült, amit a török szultán kihasznált, három részre szakítva az országot. I. Ferdinánd szinte egész életében harcolni kényszerült Magyarországért. Öt háborúban szenvedett vereséget a törököktől, még adót is fizetett a szultánnak az ország nyugalmáért. Bátyja, V. KÁROLY német-római császár ritkán vette figyelembe a keleti tartományok érdekeit, segítsége nélkül pedig FERDINÁND csak annyit ért el, hogy nem került egész Magyarország oszmán uralom alá. Amikor 61 évesen meghalt, SZULEJMÁN szultán azt mondta róla: Benne valóban igazságos, becsületes fejedelmet veszítettek népei.

  Márk Éva