Évfordulók december 16-án

2015.12.15 15:29

   A NAP IDÉZETE:  " A történelemben többnyire a férfiak a hősök. Személyes életünkban a nők."  KEPES ANDRÁS író, újságíró, egyetemi tanár.

  December 16. ETELKA napja. Dugonics András író, piarista szerzetes alkotta meg az Etele férfinév párjaként. E nevet viselteJózsef Attila nővére, költői hagyatékának 101 évet megélt gondozója, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje (2003), JÓZSEF ETELKA. Szintén mai névnap az ALETTA, mely az Adelheid németalföldi névből alakult ki. Így hívták APÁCZAI CSERE JÁNOS, a magyar művelődés és nevelésügy úttörőjének feleségét, az utrechti polgárlányt, akivel Hollandiában, doktorrá avatása idején imerkedtek meg. Aletta emlékének szentelte ÁPRILY LAJOS: Tavasz a házsongárdi temetőben című, elolvasásra feltétlenül ajánlott versét, melyből kedvcsinálóul íme röviden ennyi: "...s a holt professzor szellemét idézem, / akinek egyszer meleg lett a vére / Aletta van der Maet meleg nevére..." .

  1256. december16-i keltezéssel íródott IV. BÉLA kiváltságlevele az esztergomi Szent Adalbert - székesegyház számára, mely egyúttal első írásos említése a SACRA CORONA kifejezésnek: "... a hozzánk és a szent koronához hűtleneket pedig egyházi fenyítékkel megfékezve, nekünk és a szent koronának engedelmeskedni kényszeríti...".

  1645. december 16-án kötötte meg a LINZI békét I. RÁKÓCZI GYÖRGY erdélyi fejedelem és III. Ferdinánd német-római császár. Az egyezmény egyik fontos pontja volt a protestáns vallás szabad vállalásának biztosítása, nemcsak nemeseknek, hanem a parasztoknak is.

  1830. december 16-án született TISZA KÁLMÁN politikus, 1875 - 1890 között miniszterelnök, nagybirtokos. Karakteréről és politikai tevékenységéről Sásdi Tamás dolgozatában olvashatnak: korok.webnode.hu/products/tisza-kalman-miniszterelnoksege/

  1932. december 16-án született JELENITS ISTVÁN Széchenyi-díjas teológus, író, pedagógus, hitoktató, piarista szerzetes. 1959-ben szentelték pappá, tíz éven át volt a piarista rend magyarországi tartományfőnöke. Mindig szorgalmazta a zsidó- keresztény megbékélést. Szavai szerint " a jóba vetett hit jelenik meg a megbocsátás aktusában, bizalom abban, hogy az ellenem vétő megváltozhat".

  Márk Éva