Évfordulók december 14-én

2015.12.13 17:05

   A NAP IDÉZETE: "A király csak azt adja oda a népnek, amit a nép kitép a kezéből." VICTOR HUGO - A Párizsi Notre - Dame

  December 14. SZILÁRDA napja - a latin Konstantinból magyarított Szilárd párja, ritka női név.

  December 14-ét a magyar kormány 2001-es rendelete a HŰSÉG NAPJÁVÁ nyilvánította annak emlékére, hogy az 1921-ben SOPRONBAN és környékén tartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett döntött.

  1607. december 14-én született KEMÉNY JÁNOS erdélyi fejedelem. (korok.webnode.hu/products/barcsay-akos-es-kemeny-janos-fejedelmek/ )

  1824. december 14-én született SZABÓ KÁROLY történész, bibliográfus, akinek "neve osszeforrt a székelyek történetének felderítésével" (Szádeczky Lajos). A szabadságharc kitörésekor honvédnak állt, majd nemzetőrtiszt lett. A vereség után hazament, visszahúzódva görög szerzők fordításával töltötte idejét. TELEKI JÓZSEF meghívta nagy munkájának "A Hunyadiak korának" sajtó alá rendezéséhez, amit a gróf magántitkáraként meg is tett, ekkor fordult a klasszikusoktól a magyar történelem felé. Fő művének a RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR c. munkáját tartotta, ami máig nélkülözhetetlen segédeszköze a történeti kutatásoknak. (A témában érdeklődőknek ajánlom Sásdi Tamás tanulmányát: korok.webnode.hu/products/a-nagy-konyvtaralapitasok-kora-magyarorszagon1/ ) Négy kötetben megírta Magyarország történetének forrásait, ugyanannyiban az "Erdélyi történelmi adatok"-at, tanulmányt írt a magyar vezérek koráról, és többek közt Attiláról, Kun Lászlóról.

  1976. december 14-én halt meg NÉMETH GYULA nyelvész, turkológus, akit Törökországban máig rendkívüli megbecsülés övez. Fő kutatási területei a török nyelvjárások, valamint a magyar őstörténet és nyelvtudomány. 1930-ban jelent meg A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KIALAKULÁSA c. nagyhatású műve. Vizsgálta a nagyszentmiklósi kincs feliratait, úgy vélte, besenyő nyelven íródott. Ligeti Lajossal, Váczy Péterrel, Fettich Nándorral és Eckhardt Sándorral közösen írta meg kutatásaik eredményét ATTILA ÉS HUNJAI címmel arról a kérdésről, hogy mi közük volt a magyaroknak a hunokhoz.

  MÁRK ÉVA