Évfordulók december 14-én

2014.12.13 15:46

  DECEMBER 14-ét a magyar kormány 2001-es rendelete a HŰSÉG NAPJÁVÁ nyilvánította annak emlékére, hogy az 1921-ben tartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett döntött.

1607. december 14-én született KEMÉNY JÁNOS erdélyi fejedelem. Bővebben itt: korok.webnode.hu/products/barcsay-akos-es-kemeny-janos-fejedelmek/

1824. december 14-én született SZABÓ KÁROLY történész, bibliográfus. Késmárkon német szót és jogtudományt tanult, tanára volt Hunfalvy Pál is. A szabadságharc kitörésekor honvédnak állt, a végére nemzetőrtiszt lett. A bukás után hazament, csöndben meghúzódva görög szerzők fordításával töltötte idejét. Teleki József meghívta nagy munkájának, "A Hunyadiak kora"- nak sajtó alá rendezéséhez, amit a gróf magántitkáraként meg is tett, s eközben fordult a klasszikusoktól a magyar történelem felé. Fő műve a RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR c. munkája, ami máig nélkülözhetetlen segédeszköze a történeti kutatásoknak. Magyar témájú történelmi művei is megjelentek, többek közt Attiláról,Kun Lászlóról. Négy kötetben megírta Magyarország történetének forrásait, ugyanannyibanaz Erdélyi történelmi adatokat, tanulmányt írt A magyar vezérek koráról. A könyvtárakkal kapcsolatos munkák további részleteihez ajánlom Sásdi Tamás tanulmányát: korok.webnode.hu/products/a-nagy-konyvtaralapitasok-kora-magyarorszagon1

1976. december 14-én halt meg NÉMETH GYULA nyelvész, turkológus, aki Törökországban máig rendkívüli megbecsülésnek örvend. Fő kutatási területei a török nyelvjárások, valamint a magyar őstörténet és nyelvtudomány. 1930-ban jelent meg A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KIALAKULÁSA c. nagyhatású műve. Vizsgálta a nagyszentmiklósi kincs feliratait, úgy vélte besenyő nyelven íródott. Társakkal közösen írott munkája ATTILA ÉS HUNJAI arról a kérdésről íródott, hogy mi közük volt a magyaroknak a hunokhoz.

Márk Éva