Évfordulók december 12-én

2015.12.11 14:05

   A NAP IDÉZETE:  "Az úgynevezett ellenzéki pártok azt hiszik, a választás szabadsága azt jelenti, hogy nyugodtan rágalmazhatják a magyar demokráciát. Ezek az urak teljesen vakok a magyar nép minden teljesítményével szemben. Szerintük eddig semmi jó nem történt ebben az országban. A demokrácia türelmének is van határa, és aki ezt a határt átlépi, arra a demokrácia ökle lesújt" RÁKOSI MÁTYÁS 1947. augusztus 20. (Köszönet Nyerges Andrásnak!)

  GABRIELLA napja, a héber eredetű GÁBRIEL - Isten embere, Isten bajnoka - latin női változata.

  1199. december 12-én helyezte interdictum alá FÜLÖP ÁGOST francia királyt, s vele egész Franciaországot III. INCE, a középkor legnagyobb hatalmú pápája, akinek sikerült elérnie, hogy Európa minden uralkodója elismerje főségét. A kiátkozás oka az volt, hogy Fülöp Ágost szeretője kedvéért elűzte törvényes feleségét, ám figyelmen kívül hagyta a pápa fenyegető figyelmeztetését. A király csak akkor engedett és küldte el korábban feleségül is vett ágyasát, a magyar király, II. Endre sógornőjét, Merániai Gertrudis húgát amikor már nemcsak az előkelők, de a francia nép is lázadozni kezdett; ettől függetlenül a pápának 13 évébe telt, míg Dániai Ingeborgot visszahelyezte királynéi jogaiba.

  1408. december 12-én ZSIGMOND magyar király és BORBÁLA királyné a Bosznia fölötti győzelem alkalmából megalapították a sárkány jelvényével felruházott lovagok társaságát (a SÁRKÁNYRENDET), amelynek rajtuk kívül 22 tagja volt, valamennyien a király leghívebb támogatói. IV. JENŐ pápa a király kérésére 1433-ban némi módosítással jóváhagyta a Sárkányrend alapszabályait.

  1586. december 12-én halt meg BÁTHORY ISTVÁN Erdély fejedelme, Lengyelország királya. korok.webnode.hu/products/bathory-istvan-es-bathory-zsigmond/

  1574. december 12-én halt meg II. (Részeges) SZELIM, I. (Nagy) SZULEJMÁN és HÜRREM szultána harmadik fia, aki csak SZOKOLI MEHMED nagyvezírnek köszönhetően tartotta fenn az apja által naggyá tett oszmán birodalmat. Bővebben róla: korok.webnode.hu/products/ii-reszeges-szelim/

  Márk Éva