Évfordulók december 12-én

2014.12.11 16:56

1408. december 12-én ZSIGMOND király és felesége Cillei Borbála a boszniai győzelem alkalmából - megalapította a Sárkányrendet. Tagjai a királyi páron kívül az uralkodó leghívebb támogatói voltak, szám szerint 22-en. Zsigmond kérésére IV. Jenő pápa jóváhagyta a rend alapszabályait.

1443. december 12-én a "hosszú hadjárat" során győzte le - nem először - a törökök Halil nagyvezír vezette seregét a Zlatica-hágónál HUNYADI JÁNOS. A kemény tél visszavonulásra kényszerítette a magyar sereget, ám II. Murád szultán utánuk küldte csapatait. December 24-én előbb ezeket, majd alig egy héttel később Turahán bég seregét is szétverte a nagy törökverő. A sok győzelem ellenére sem sikerült a törököt kiszorítani Európából.

1476. december 12-én koronázták magyar királynévá  Aragóniai Beatrixot. Róla bővebben: korok.webnode.hu/products/mark-eva-az-olasz-no-beatrix-magyar-kiralyne-elete/

1574. december 12-én halt meg II. ( KORHELY v. RÉSZEGES) SZELIM, I. (Nagy) Szulejmán és Hürrem szultána fia. Bővebben: korok.webnode.hu/products/ii-reszeges-szelim/

1586. december 12-én halt meg BÁTHORY ISTVÁN erdélyi fejedelem, lengyel király. Róla többet itt:

korok.webnode.hu/products/bathory-istvan-es-bathory-zsigmond/

Márk Éva