Évfordulók december 11-én

2014.12.10 15:29

1241.december 11-én halt meg ÖGÖDEJ, a Mongol Birodalom nagykánja, Dzsingisz kán harmadik, legkedvesebb fia, aki sikerrel lépett apja nyomdokaiba. Dzsingisz azt akarta, hogy ez a fia legyen az utóda, így az1229-ben tartott KURULTÁJON (törzsi gyűlés, kánválasztó gyűlés), nagykánná választották. Ögödej uralma alatt a birodalom stabil maradt, s ő kezdett bele abba a 45 évig tartó háborúba, melynek során a mongolok teljesen beolvasztották Kínát. Ő indította Európa felé bátyja fiát BATU kánt, aki hatalmas területeket hódított meg vagy csak dúlt fel, és királyokat (köztük IV. Bélát) győzött le. Már Ausztria felé indult, mivel az óceánig akart jutni, amikor híre érkezett a nagykán halálának. Batu kán visszafordult, mert törvényeik szerint ott kellett lennie a kurultájon, de nem szállt be a versenybe. Bár Mongólia ekkor még nagyhatalom volt, már megindult a hanyatlás és mongol sereg soha többé nem jutott olyan közel Nyugat-Európához, mint az Arany Horda vezetője.

1351. december 11-én hirdette ki a budai országgyűlésen született törvényeket I.(NAGY) LAJOS. Több más rendelkezés mellett megerősítette az Aranybullát,törvénybe foglalta az ősiséget. Intézkedett a hiteleshelyek működéséről, fenntartotta és Szlavóniára is kiterjesztette apja, I. Károly adórendeleteit. Kimondta, hogy az ország nemesei azonos jogokat élveznek, tehát az erdélyi, szlavóniai, horvátországi és dalmáciai nemesség egyenlővé vált a magyarországiakkal.

1750. december 11-én született báró WESSELÉNYI MIKLÓS erdélyi főúr, politikus, katona, a "zsibói bölény". Szívén viselte a magyar színjátszás ügyét, írt és fordított színdarabokat. Művelt volt, angolul, olaszul, németül és románul anyanyelvi szinten beszélt, kedvenc olvasmányai Horatius, Voltaire, Montesquieu és a Biblia voltak. Tizenegy gyermeke közül csak egy, az ÁRVÍZI HŐS érte meg a felnőttkort.

1946. december 11-én alapították az UNICEFet (az ENSZ Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja), ami eredetileg a világháború utáni Európában kallódó gyerekek megsegítésére jött létre. Fennállása óta több gyermekéletet mentett meg, mint a világ bármelyik humanitárius szervezete. Tevékenységét 1965-ben Nobel-békedíjjal ismerték ell

Márk Éva