Évfordulók augusztus 30-án

2015.08.29 09:58

 A NAP IDÉZETE:  "Nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is kell lenni."

ROBERT CAPA (Friedmann Endre) magyar származású világhírű fotós, aki a zsidóüldözés elől kényszerült emigrációba.

  Augusztus 30. RÓZSA napja. A név ismert viselője HAJNÓCZY RÓZSA írónő, aki férjével, Germanus Gyulával a világhírű költő, Rabindranáth Tagore meghívására érkezett Indiába. Az ott töltött évekről írta izgalmas, regényes útirajzát, a számos fordítást megért, nagy sikerű BENGÁLI TŰZ c. művét.

  1574. augusztus 30-án született SZENCZI MOLNÁR ALBERT református pap, egyházi író, zsoltárköltő, nyelvtudós, műfordító. Inaskodott Károli Gáspár mellett, tanult a debreceni református kollégiumban, majd -korán árvaságra jutván - fillér nélkül külföldi iskolákba indult. Járt Wittembergben, Stassburgban, Heidelbergben, megírta a latin-magyar szótárt, ami Nürnbergben jelent meg, és Rudolf császárnak ajánlotta - ez alkalomból Prágában járva Keplerrel is megismerkedett. Mecénásokat keresve élt a hesseni fejedelem udvarában, Batthyány Ferenc dunántúli főkapitánynál, de volt végvári vitézek papja is. Bethlen Gábor tervezett új egyetemére hívta rektornak, s bár a harcok meghiúsították a szándékot, a fejedelem gondoskodott a tudós ellátásáról.

  1849. augusztus 30-án az Oszmán Birodalom minisztertanácsa elfogadva Musztafa Resid nagyvezír álláspontját, elutasította az osztrákok követelését és nem adták ki a hozzájuk menekült magyar szabadságharcosokat.

  1940. augusztus 30. A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS napja, melynek értelmében Észak-Erdély, a Partium és Székelyföld visszakerült Magyarországhoz.

Csáky István külügyminiszter aláírja a döntést

 A 43541 km2 terület 2,2 millió lakosának 51,4%-a volt magyar.

  Márk Éva