Évfordulók augusztus 28-án

2014.08.27 18:06

430. augusztus 28-án a vandálok által ostromlott észak-afrikai Hippo Regiusban elhunyt Augustinus, azaz Szent
Ágoston püspök. Ágoston 395-től volt a város püspöke. A karthagói, római és milánói iskolákban folytatott tanulmányait követően Augustinus retorikatanár lett. Előbb a neoplatonizmus híve volt, csak élete vége felé jutott el a kereszténységhez. Legfontosabb műve a 22 kötetes "Isten országa". Másik mindmáig ható alkotása a Vallomások. Ebben többek között beszámol életéről és megtérésének körülményeiről is.

Benozzo Gozzoli: Szent Ágoston megtérése

1623. augusztus 28-án Besztercebányán a nikolsburgi béke (1621) óta kialakult helyzet rendezésére tárgyalások kezdődtek Bethlen Gábor és II. Ferdinánd biztosai között, amely október 2-án eredménytelenül ért véget.

1703. augusztus 28-án II. Rákóczi Ferenc a Szabolcs vármegyei Vetésen kibocsátotta a "Jobbágyságrul való
pátenst". A pátens (a korabeli latin szaknyelvben a latin patens jelentése az parancs, törvényerejű rendelet, elöljárói engedélyirat, nyíltparancs, nyílt levél volt) mentesítette a kuruc seregben harcoló jobbágyokat és közvetlen családtagjait a közterhek és földesúri szolgáltatás alól.

1793. augusztus 28-án Bécsből elindították Magyarországra a forradalmi háborúk első francia hadifogoly-szállítmányát: 115 tisztet és 1104fő legénységet. Budáig hajóval szállították őket, majd gyalogmenetben vitték tovább őket Temesvárra, Szegedre és Eszékre. A következő időkben újabb fogolyszállítmányok érkeztek vízen és gyalog, akiket Aradra, Munkácsra és Erdélybe vittek tovább. 1794 végén a Magyarországra került francia foglyok száma 11. 407 fő volt.

1921. augusztus 28-án támadta meg Ágfalva mellett a Burgenlandba érkező osztrák csendőröket a Prónay Pál és Héjjas Iván által irányított Rongyos Gárda. Ezen a napon kellett volna Sopront átadni az osztrákoknak, de Ostenburg-Moravek Gyula, a Nemzeti Hadsereg tisztje megtagadta az engedelmességet, a Francia Kiss Mihály, Kaszala Károly és Maderspach Viktor vezette felkelők pedig Ágfalva mellett megfutamították a bevonuló osztrák csendőröket. A győzelem után kezdetét vette a nyugat-magyarországi felkelés, mely során a magyar irreguláris erők megpróbálták megakadályozni, hogy Ausztria megszerezze Nyugat-Magyarországot. Céljukat azonban nem érték el, a konfliktus viszont hozzájárult ahhoz, hogy a december 14-16 között megtartott híres népszavazás után Sopron és környéke magyar kézben maradt.

Topor István