Évfordulók augusztus 27-én

2015.08.26 20:06

 

A NAP IDÉZETE:

"A politika a gazemberek művészete!" MARIO VARGAS LLOSA

 

Augusztus 27-e GÁSPÁR napja. A Gáspár bizonytalan eredetű név. Az egyik feltételezés szerint perzsa-héber eredetű a jelentése kincset megőrző, kincstárnok. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel.

 

1310. augusztus 27-én harmadszor is királlyá koronázták I. Károlyt, vagy ahogyan a magyar történelemben is ismerjük, Károly Róbertet.

Előzmények: Kán László 1310. április 8-án, Szegeden végül is elfogadta Károlyt törvényes urának a Tamás esztergomi érsek kezében lévő keresztre tett esküvel. A vajda hamarosan visszaadta a Szent Koronát, és vele Székesfehérvárott 1310. augusztus 27-én az esztergomi érsek harmadszorra, immár minden tekintetben érvényesen, Károly Róbertet Magyarország királyává koronázta.

1521. augusztus 27-én a Nándorfehérvárt ostromló törökök aknászainak sikerült felrobbantani a vár legerősebb pontját, a Kőles (Nyebojsza) nevű tornyot. Ezt követően indult meg a vár ellen az oszmánok harmadik rohama. A várvédők az itt támadt harcban szenvedték el a legnagyobb emberveszteségeket. A fellépő élelmiszer- és hadianyaghiány és a maroknyi, életben maradt védők (már csak 72 katona maradt életben) száma arra késztette Oláh Balázs várkapitányt, hogy tárgyaljon a vár feladásáról. Mivel felmentő hadak nem jöttek, ezért Oláh Balázs a szabad elvonulás fejében - két nappal később, augusztus 29-én - megadta magát.

1848. augusztus 27-én az osztrák kormány emlékiratot juttat el az uralkodóhoz. Ebben emlékeztették V. Ferdinándot, hogy az önálló magyar pénz- és hadügyminisztérium felállítása törvénytelen, mert ellent mond a Pragmatica Sanctionak, ezért meg kell szüntetni. Ugyanezen a napon a minisztertanács határozatot hozott, amelyben javasolta, hogy a magyar korona felségjogainak fenntartása mellett ismerjék el Horvátország teljes autonómiáját. Szintén ezen a napon történt, hogy Mészáros Lázás hadügyminiszter visszatért a déli táborba, hogy a lemondott Berchtold altábornagy helyett átvegye a főparancsnokságot.

1915. augusztus 27-én Románia hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának, Brătianu elküldött hadüzenetében azt írta, hogy "elnyomott erdélyi testvéreik felszabadításáért" indul harcba a román hadsereg. Augusztus 27-én éjszaka a román csapatok egyszerre kezdték meg a támadást az összes erdélyi szoros ellen. Hamar letörték a határőrök ellenállását. Csak a Vöröstoronyi- és a Tömösi-szorosban védekező - jórészt székelyekből álló - 82. hadosztály, tudta feltartóztatni egy ideig a román támadást.

Topor István