Évfordulók augusztus 23-án

2014.08.22 15:54

 476. augusztus 23-án a germán Odoakert Róma királyává kiáltotta ki a főleg germánokból álló római sereg. Ezzel - és az utolsó császár, a tizenöt éves Romulus Augustulus bukásával - végleg széthullott a Nyugat Római Birodalom. Odoaker uralmának a később Nagynak nevezett keleti gót Theodorik vetett véget, miután Itáliába betörve többször is legyőzte a királyt. Egyezséget kötöttek ugyan, de 493-ban egy lakoma során Theodorik meggyilkoltatta az ellenlábasának vélt Odoakert.

1225. augusztus 23-án III. Honorius pápa Ugrin kalocsai érsekhez és püspökeihez intézett bullájában megismételte július 15-i bullájának tartalmát, és csodálkozását fejezte ki, hogy az 1217. évi toledói zsinat határozatai és az Aranybulla ellenére Magyarországon a zsidók és a pogányok hivatalokat viselhetnek.

1858. augusztus 23-án halt meg Reguly Antal nyelvész, etnográfus, térképész. Szülővárosa Zirc, méltó emléket állított neki az apátság épületében, a Reguly Antal Műemlékkönyvtárban. A finnugor népek világát kutatta a magyar nyelvvel való rokonság megfejtése érdekében. Sok viszontagság árán jutott el a finnek, lappok, vogulok, baskirok és csuvasok közé, elsajátította a nyelveket, élte a különféle népcsoportok mindennapi életét. Nagyon értékes néprajzi és nyelvészeti anyagot gyűjtött, amit korai halála miatt (csak 39 évet élt) ő maga már nem dolgozhatott fel.

1940. augusztus 23-án nyitották meg a zalai olajmező I. kútját Lovásziban, amely az ország kőolaj termelésének közel 70%-át adta. A kőolajmező jelentős szerepet játszott a II. világháború végóráinak magyarországi pusztításaiban, ui. ez volt a németek utolsó olajforrása, amit bármi áron védeni akartak.

Márk Éva