Évfordulók augusztus 22-én

2014.08.21 13:47

1232. augusztus  22-én biztosította IX. Gergely pápa II. András magyar királyt, hogy a Szentszék engedélye nélkül senki sem közösíthető ki. Előzmények: Róbert esztergomi érsek interdiktumot (egyházi tilalom, kiközösítés) mondott az országra és néhány előkelőjére, mivel nem tartották be a zsidók és izmaeliták ellen hozott pápai döntést. Az érsek eljárása miatt II. András panaszt tett a pápánál, mire IX. Gergely felszólította Róbert érseket, hogy tekintsen el az egyházi fenyítéstől, mert a probléma rendezésére legátust küld Magyarországra, Jakab bíboros praenestei püspök személyében.

1831. augusztus 22-én halt meg Kazinczy Ferenc a felvilágosodás és a nyelvújítás vezéralakja. Versei örök értéket képviselnek, meghonosította a szonettet költészetünkben, Shakespeare-t, Moliere-t és más klasszikusokat fordított magyar színházak számára. Kolerajárvány áldozata lett.

1929. augusztus 22-én tartották a Magyarok I. Világkongresszusát Budapesten. A szervezet a világ több országába, illetve a trianoni utódállamokba került magyarság összefogására jött létre. Az első találkozón közel 750-en vettek részt. A másodikat 1938-ban tartották, akkor hozták létre a Magyarok Világszövetségét.

1949. augusztus 22-én született Dávid Géza történész, turkológus, a történelemtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár. Szakterülete az oszmán birodalom (közte a magyar hódoltság területének) XV.-XVII. sz.-i népesedéstörténete. Tagja egyebek közt az MTA Orientalisztikai Bizottságnak és a Török Történeti Társaságnak, a Török Köztársaság Becsületrendjének tulajdonosa.