Évfordulók augusztus 21-én

2015.08.20 15:01

A NAP IDÉZETE:

"Ha az emberek negyedrészt annyit költenének arra, hogy jót tegyenek másokkal, mint arra, hogy kárt tegyenek magukban, nyoma se volna a nyomornak." (Móra Ferenc: Bolondságok, enyimek is, máséi is)

Augusztus 21-e SÁMUEL napja. Héber eredetű bibliai név, a Semuél névből származik. Jelentése: Isten meghallgatott.

1541. augusztus 21-én mentették fel a török és magyar csapatok a Wilhelm von Roggendorff által ostromlott Budát.  Roggendorff tábornok csapatai az elhúzódó ostrom miatt demoralizálódtak, ezért a a tábornok az augusztus 21-i haditanácson, I. Ferdinánd király hozzájárulásának bevárása nélkül, elrendelte az azonnali táborbontást s még aznap éjjel az egész Habsburg-hadsereg a pesti oldalra vonult át. Perényi Péter valamilyen ürüggyel megszökött a táborból. Ekkor az egész hadsereg és vezérkara megzavarodott és futáshoz készülődött. A sereg hajókkal is igyekezett át a túlsó partra. A várbeliek is és a törökök is észrevették a mozgolódást. A törökök azonnal rajtaütöttek a táboron és az átkelő hajókon. A Duna partján igen heves csata keletkezett ágyúzással, puskatűzzel, és kézifegyveres harccal. A török hajók is sok német hajót támadtak meg és süllyesztettek el.

Végül 7 ezer németet lekaszaboltak és az egész hadfelszerelés török kézre került. A menekülők hajókon jutottak vissza legnagyobb számban német erősségekbe. Maga Roggendorf is megsebesült és néhány nap múlva Komáromban meghalt.

A gazdag hadizsákmányra a budaváriak tették rá a kezüket: 36-40 ágyú, 2 nagy faltörő mozsár, 50 hordó lőpor, s a teljes tábori felszerelés sorakozott a véresen szerzett új hadifelszerelésben.

1614. augusztus 21-én elborult elmével börtönében elhunyt Báthory Erzsébet.

A "csejtei rém"-ként emlegetett Erzsébetet a szóbeszédek és egy 1611-es - vélhetően koncepciós - per alapján a legvéresebb kezű gyilkosnak tartják. A vádlók nem kevesebb, mint 650 áldozatot tulajdonítottak az asszonynak, akit gyakorlatilag mindenféle bizonyíték nélkül, pusztán a szóbeszéd nyomán bűnösnek bélyegeztek. A történészek úgy vélik, hogy a bíróság a jelentős Báthory-vagyon megszerzése miatt, koholt vádak és vallomások alapján folytatta le az eljárást. Báthory Erzsébet életéről honlapunkon Márk Éva írt érdekfeszítő tanulmányt. korok.webnode.hu/products/bathory-erzsebet1/

1849. augusztus 21-én az Arad vármegyei Borosjenőn gróf Vécsey Károly tábornok a mintegy 8 ezer fős V. hadtesttel letette a fegyvert az orosz csapatok előtt. Vécseyt néhány nap múlva Aradra kísérték és átadták az osztrák hatóságoknak.

1945. augusztus 21-én az Amerikai Egyesült Államok végleg leállította a kölcsönbérleti szerződés alapján a Szovjetunióba irányuló élelmiszer- és hadianyag-szállítmányokat. Ez volt az első komoly jele az USA-ban jelentkező szovjetellenes politikának.

Topor István