Évfordulók augusztus 15-én

2015.08.14 12:36

  Augusztus 15. NAGYBOLDOGASSZONY napja, a katolikus egyház legnagyobb ünnepe, és Magyarország védőszentjének napja, melyet SZENT ISTVÁN avatott ünneppé, megalapozva a REGNUM MARIANUM eszméjét, vagyis hogy Magyarország Mária országa. A napot körmenetekkel, búcsúkkal ünnepeljük - de ismert népi megfigyelések is kötődnek a naphoz; a két Mária közti időszaknak (aug.15. - szept. 8.) varázserőt tulajdonítottak. A csángók például ilyentájt szedték és szenteltették a gyógynövényeket, füstjükkel gyógyították betegeiket, de tettek halottaik koporsójába, új párok párnájába, csecsemők bölcsőjébe, sőt épülő házaik alapjába is.

  1511. augusztus 15-én a Veszprém megyei Vásárhely bencés kolostorába telepített premontrei apácák magyarul rögzítették birtokaik lakóinak kötelezettségeit és jogait. Ez volt a legkorábbi magyar nyelvű URBÁRIUM - többszöri átírásban maradt fenn.

  1534. augusztus 15-én alakult meg a jezsuita rend. Alapítója LOYOLAI Szent IGNÁC ( Inigo Lopez de Loyola), aki egy szentföldi zarándoklat után szegénységi és szüzességi fogadalmat tett és tetetett társaival. Rendjének vezetője a generális (az első maga Ignác), tagjai neki és a pápának feltétlen engedelmességgel tartoztak. Céljuk az ifjúság és a tudatlanok oktatása, a lelkek keresztény hitének növelése prédikációk és lelkigyakorlatok útján, és Isten nagyobb dicsőségének terjesztése.A rend hamarosan jelentős hatalomra tett szert, ami sok uralkodónak, és más katolikus rendeknek egyre kevésbé tetszett. Magyarországon 1767-ben 990 rendtag szolgált 11 missziós állomáson, de XIV. Kelemen pápa eltörölte a rendet. Hazánkban 1774-ben oszlott fel, majd 1853-ban újra alakult.

  1589. augusztus 15-én született BÁTHORY GÁBOR erdélyi fejedelem (korok.webnode.hu/products/bathory-gabor.)

Apja, Báthory István krasznai főispán, a lengyel király BÁTHORY ISTVÁN unokaöccse. Szülei korai halála után Báthory István országbíró gyámsága alá került, akinek halálával óriási vagyon birtokosa lett. A BOCSKAI halála után trónra került RÁKÓCZI ZSIGMONDOT ( korok.webnode.hu/products/r/ )sikerült lemondatnia, így lett 20 évesen Erdély fejedelme. Fiatalon lett gyilkosság áldozata (link fent).

  Márk Éva