Évfordulók augusztus 15-én

2014.08.14 14:01

1511. augusztus 15-én a Veszprém megyei Vásárhely bencés kolostorába telepített premontrei apácák magyarul rögzítették birtokaik lakóinak kötelezettségeit és jogait. Ez volt a legkorábbi magyar nyelvű urbárium; többszöri átírásban maradt fenn.

1534. augusztus 15-én alakult meg a jezsuita rend. Alapítója Loyola Ignác volt, aki egy szentföldi zarándoklat után szegénységi és szüzességi fogadalmat tett, és tetetett társaival. Rendjének vezetője a generális (az első maga Ignác volt), a tagok neki és a pápának feltétlen engedelmességgel tartoztak. Céljuk a tudatlanok oktatása, a lelkek keresztényi hitének növelése prédikációk és lelki gyakorlatok útján és Isten nagyobb dicsőségének terjesztése. A rend hamarosan jelentős hatalomra tett szert, ami sok uralkodónak és más katolikus rendeknek egyre kevésbé tetszett. Magyarországon 1767-ben 990 rendtag szolgált 11 missziós állomáson, de XIV. Kelemen pápa eltörölte a rendet. Hazánkban 1774-ben oszlott fel, majd 1853-ban újra alakult.

1589. augusztus 15-én született  Báthory Gábor erdélyi fejedelem. Apja Báthory István krasznai főispán, a lengyel király, Báthory István unokaöccse volt. Szülei korai halála után Báthory István országbíró gyámsága alá került, akinek halálával óriási vagyon birtokosa lett az ifjú. A Bocskai halála után trónra került Rákóczi Zsigmondot sikerült lemondatnia, így lett húsz évesen Erdély fejedelme. Fiatalon lett gyilkosság áldozata. Többet megtudhatnak itt: korok.webnode.hu/products/bathory-gabor/

Márk Éva