Évfordulók augusztus 13-án

2014.08.12 16:04

1134. augusztus 13-án halt meg az ortodox egyházakban szentként tisztelt Eiréné bizánci császárné, Szent László királyunk leánya, Piroska.

1818.augusztus 13-án született Haan Lajos lelkész, történetíró.Már gyermekként a múlt érdekelte: "Ha csak tehettem elmulasztottam az iskolát, s ott álltam az ótemplom ajtaja mellett és a templomba járó öregeket faggattam, kérdéseimmel a régi Csabáról tudakozódván "- írta visszaemlékezéseiben. Apja hivatalában régi krónikák és anyakönyvek között kutakodhatott. A szabadságharcban tábori lelkészként vett részt. Tudományos munkássága során feldolgozta Csaba történetét, a csabai szlovákság nyelvét, szokásait, népviseletét. Magyar gyülekezetének énekkönyvet szerkesztett, s felkutatta Albrecht Dürer apjának származási helyét (a Gyula melletti Ajtós). Szívügye volt az iskolázás, a szociális ügyek, s mindvégig kiállt a magyarok és szlovákok békés együttélésének ügyéért.

1849. augusztus 13. a világosi fegyverletétel napja. Kossuth 08. 11-i lemondása után a teljhatalommal felruházott Görgey Világosnál letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt. Harmincezer fős hadseregével csak az osztrákok ill. oroszok előtti meghódolás, vagy a teljes megsemmisülés jöhetett szóba, hisz Európa két legerősebb katonai hatalmával szemben nem maradt esélye Magyarországnak. S bár az oroszok előtt kapitulált, ez nem nyújtott kellő biztosítékot az osztrák megtorlások ellen.

Márk Éva