Évfordulók április 9-én

2015.04.08 14:00

1438. április 9-én nyitotta meg a ferrarai zsinatot IV: JENŐ pápa. A viták témája a husziták térnyerése és a kelet-nyugati egyházszakadás megszüntetése. Az egyre súlyosbodó oszmán fenyegetés miatt a résztvevők elfogadták Róma püspökének főségét. Az 1439-től Firenzében folytatódó zsinat ugyan látszólag eredménnyel zárult, de az egység nem sokkal később felbomlott, az orosz és a keleti egyházak szakítottak Rómával.

1514. április 9.-én hirdette ki X. Leó pápa bulláját a török elleni keresztes hadjáratról BAKÓCZ TAMÁS esztergomi érsek. A gyülekező hadak fővezérévé DÓZSA GYÖRGYÖT nevezte ki. A nemesség egyre nyugtalanabbul figyelte, hogy jobbágyaik a legnagyobb dologidőben táborba vonulnak, hogy robot helyett a keresztet vegyék fel. Szaporodtak az incidensek, mire II. Ulászló a sereg föloszlatása mellett döntött, ami csak olaj volt a tűzre: a parasztok együtt maradtak és szembeszálltak a nemesek ellenük induló seregével. A Dózsa vezette keresztesek július 15-én Temesvárnál vereséget szenvedtek.

1609. április 9-én többéves háborúskodás és hosszas tárgyalások után Német-alföld helytartója elismerte az addig spanyol fennhatóság alatt álló északi tartományok elszakadását, s ezzel megszületett a független Hollandia.

 1961. április 9-én halt meg Amet Muhtur Zogolli, az ősi földbirtokoscsalád, bégek és nemzetségfők sarjaként született politikus, ismert nevén I. ZOGU albán király, aki többször volt miniszter, majd miniszterelnök, végül király. Az I. vh. során az osztrák-magyar sereg támogatásától remélte Albánia függetlenségének elérését, de számítása nem vált be. 1925-ben választották köztársasági elnökké. Kormányaival európai modellt követett, s bár országa nagy részén még feudális viszonyok uralkodtak, az ő elnöksége idején kezdett Albánia modern nemzetté válni. 1928.szeptember 1-jén lett az albánok (tehát minden albán, bárhol él is) királya, s alkotmányos monarchiát hozott létre. 1938-ban vette feleségül APPONYI GERALDINE magyar grófnőt, akitől egy fia, LEKA ZOGU született.

Márk Éva