Évfordulók április 28-án

2014.04.27 14:34

1131. április 28-án Székesfehérvárott királlyá koronázták Vak Bélát, a lázadásai miatt Könyves Kálmán által megvakíttatott Álmos herceg fiát, Kálmán király unokaöccsét.

1162. április 28. körül IV. Béla fia, a hét leány után született István herceg (a későbbi V. István király), az elsőszülöttnek kijáró dukátust követelt apjától, ami polgárháborúba torkollt, kölcsönösen elkobozták egymás híveinek birtokait. Ugyanazon év decemberében Fülöp esztergomi érsek közvetítésével békét kötöttek.

1772. április 28-án halt meg VII. Keresztély dán király híres, vagy inkább hírhedt udvari orvosa, Johann Friedrich Struensse, aki a befolyásolható fiatal király bizalmát kihasználva az állam egyszemélyi irányítója lett, a felvilágosult abszolutizmus első dán képviselője. Reformjai II. Józseféhez hasonlíthatók, ahogy a velük való szembeszegülés is. Eltörölte a cenzúrát, deklarálta a lelkiismereti- és vallásszabadságot, célul tűzte ki az állampolgári jogegyenlőséget, eltörölte a nemesi címeket, rangokat, megreformálta a büntetőjogot humánusabb büntetési rendszerrel. Intézkedéseivel rengeteg ellenséget szerzett, ezek sikeres összeesküvése juttatta a vesztőhelyre.

1909. április 28-án született Vilko Novak (Novák Vilmos), szlovén néprajztudós, a Muravidék és a vend nyelv történetének kutatója. Több néprajzi és egyéb írást fordított magyarból, ill. magyarra. Ljubljanában halt meg 2003-ban.

MÁRK ÉVA