Évfordulók április 26-án

2014.04.25 14:35

1300. április 26-án üzente meg magyarországi híveinek I. Károly nápolyi király, hogy unokáját, Carobertót ( később magyarul hibásan Károly Róbertnek írták!), Martell Károly herceg fiát szánja Magyarország trónjára, s felszólította őket, hogy támogassák a fiatal herceget küzdelmében. I. Károlyt egy évvel később koronázták magyar királlyá első ízben. Még két ilyen alkalom lesz.

    Április 26.   A Szellemi Tulajdon Viágnapja. Az ENSZ szellemi tulajdon világszervezetének közgyűlése (WIPO) 2000-ben úgy döntött, hogy a fenti napot a műszaki alkotók és művészek munkásságának, eredményeik védelmének szenteli. 2001. április 26-tól ezen a napon ünnepeljük az alkotók elidegeníthetetlen jogát szellemi termékeikhez.

    121. április 26-án született Marcus Aurelius római császár, filozófus. 40 évesen lett uralkodó. Már az ókorban a jó császár eszményképe lett, csodatevőnek tartották, arcmását 200 év múlva is házi oltárokon tisztelték. Uralkodói eszménye a jogegyenlőség volt. Uralkodása idején kezdődtek az iráni és germán népek komolyabb támadásai a birodalom ellen. Uralkodása jórészét táborokban töltötte, főleg a dunai határok védelmében, de ez idő alatt is folyton írt. Ekkor születtek "Elmélkedések" c. máig fennmaradt gondolatai.

1894. április 26-án született Rudolf Hess, Hitler helyettese, Nürnbergben életfogytiglanra ítélt háborús bűnös. 93 évesen halt meg spandaui börtönében, valószínüleg öngyilkos lett. Sírja neonáci szervezetek zarándokhelye.

MÁRK ÉVA