Évfordulók április 17-én

2015.04.16 13:01

  1330. április 17-én követett el sikertelen merényletet I. KÁROLY és családja ellen ZÁCH nembéli FELICIÁN. A cselekmény oka nem tisztázott, az viszont biztos, hogy a királyi bosszú kegyetlen volt, gyakorlatilag kiírtották a családot az oldalági rokonokkal együtt.

  1605. április 17-én BOCSKAI ISTVÁNT, Erdély két hónappal korábban megválasztott fejedelmét az országgyűlés Magyarország fejedelmévé választja. Bővebben: korok.webnode.hu/products/bocskai-istvan/

  1711. április 17-én halt meg Bécsben I. JÓZSEF császár és király. Utóda a HABSBURG-család egyetlen élő férfitagja, az addigi spanyol király, VI. (magyar királyként III.) Károly lett.

  1889. április 17-én halt meg RÓNAY (1848-ig Leitzinger) JÁNOS JÁCINT pozsonyi nagyprépost, szkodári püspök, bencés tanár, természettudós. Ő ismertette meg Magyarországgal a darwinizmust, ő volt Kossuth gyermekeinek, valamint Rudolf trónörökösnek és Mária Valéria hercegnőnek a nevelője. Jómódú polgárcsalád sarjaként bölcsészetet és hittudományt tanult, tanár lett. 1848-ban tábori papként szolgált, paptársaihoz szóló gondolatait "Szózat a magyar papsághoz" c. Kiáltványában adta ki. Később általános felkelésre és ellenállásra szólította fel a papságot, amiért bujkálnia, majd menekülnie kellett. Nyomorgott, de csak akkor tért haza, amikor a pannonhalmi főapát kijárta naki az engedélyt, mivel ő maga sosem kért kegyelmet.

  1937. április 17-én született ELBERT JÁNOS egyetemi tanár, József Attila-díjas műfordító, irodalomtörténész. 1983-ban halt meg, máig tisztázatlan körülmények között. A homályt tovább sűrítette, hogy nem sokkal később felesége és fia is gyanús körülmények közt hunyt el. Szállongó, meg nem erősített hírek szerint a magyar titkosszolgálat informátora volt és a szovjet KGB végzett vele és hozzátartozóival.

   Márk Éva