A hét történelmi eseménye (május16. - 22.)

2016.05.20 08:32

   1712. május 20-án koronázták magyar királlyá III. (Habsburg) KÁROLYT Pozsonyban. Másnap, 21-én adta ki KORONÁZÁSI HITLEVELÉT, mely szerint az ország törvényeit betartja és betartatja; a szent Koronát Magyarországon őrizteti; az ország töröktől visszafoglalt és még visszafoglalandó részeit a magyar koronához csatolja; a Habsburg-ház férfiágának kihalása esetén a királyválasztás joga visszaszáll a nemzetre; minden utóda köteles koronázásakor hitlevelet kiadni. III. Károly, aki uralkodása kezdetén még így írt: "Meg kell mutatni a magyaroknak, hogy teljes igazságossággal és szeretettel kívánjuk kormányozni őket" később egyre több korlátozó intézkedést hozott, a központi akarat érvényesítése érdekében. A harcok során megüresedett területekre - Dél-Dunántúl, Bánság, Erdély, Felvidék, stb. - több százezer német parasztot költöztetett, ezekre a helyekre magyarok letelepedését megtiltotta. Egyetlen, csecsemőként meghalt fia után csak leányai születtek, így a hitlevélbeli ígérete ellenére a rendi országgyűléssel elfogadtatta a leányági örökösödést biztosító PRAGMATICA SANCTIOT. Utóda Mária Terézia lett.

  Márk Éva