A hét történelmi eseménye (július 25 - 31.)

2016.07.26 10:58

 
  1867. júl. 28-án szentesítette a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság között létrejött államszövetség, az OSZTRÁK - MAGYAR MONARCHIA megszületéséről szóló törvényt FERENC JÓZSEF. A császár az aláírás előtt ragaszkodott megkoronázásához, ami a ' 48-as forradalom miatt elmaradt, ezért június 8-án őt és feleségét a Mátyás-templomban fejére helyezték a Szent Koronát. Ferenc Józsefnek a kiegyezéshez szükséges "engedékenységét" két súlyos katonai veresége váltotta ki: a solferinói és a königgrätzi csatavesztések következtében a Habsurg Birodalom közel került az összeomláshoz.

   A társadalom nehezen fogadta be az új helyzetet. Sokan - főleg Kossuth hívei - a forradalom elárulásának, a függetlenség feladásának tekintették, támogatói viszont  Haynau rémuralma és a Bach-rendszer után győzelemként értékelték. A perszonálunió ( több ország közös uralkodóval ) Magyarország csaknem teljes függetlenséget nyert ( kivéve a külügy és a hadügy).

  Márk Éva