Egyetemes történelem

Sásdi Tamás: Napóleon és kora

A hatalom megszerzése (1769-99)   Napóleon Bonaparte 1769-ben született szegény korzikai nemesi családban. Ösztöndíjasként elvégezte a brienne-i és a párizsi katonai iskolát. Alaposan áttanulmányozta a felvilágosodás íróit és a katonai szakirodalmat. 1793-ban belviszályok miatt családjával...

Sásdi Tamás: A nagy francia forradalom

Franciaország a forradalom előtt: A 18. század Franciaország gazdasági és kulturális aranykora volt. A népesség a század folyamán 20 millióról 28 millióra nőtt és a mezőgazdaság is képes volt táplálni a gyorsan szaporodó lakosságot. Az ipar a pénzügyi stabilizációnak, az áremelkedésnek, az új...

Sásdi Tamás: Oroszország története a hosszú 19. század második felében (1856-1914)

Oroszország a krími háború után A krími háború eszméltető hatása nem múlt el következmények nélkül. A háború mutatta meg, hogy Oroszország jócskán el van maradva a nyugati hatalmak mögött. Az orosz hajók nem kelhettek versenyre a francia és a brit flottával, lényegében semmire se voltak...

Sásdi Tamás: Franciaország története a hosszú 19. század második felében (1852-1914)

  A) A Második Császárság   1. A császárság megalakítása   Louis Bonaparte I. Napóleon öccsének, Lajosnak és Jozefin császárné első házasságából származó lányának, Hortenziának a gyermeke volt. Svájcban nevelkedett, s a Sasfiók halála után (1832) trónkövetelőnek tekintette magát....

Sásdi Tamás: Észak és Dél küzdelme az amerikai polgárháborúban

Az USA a 19. század közepén   Miközben Európában tombolt a népek tavasza, az USA 1848-ban megszerezte Új-Mexikót és Kaliforniát. A terjeszkedés nem tetszett a latin-amerikai államoknak, de az Államokon belül se mindenki rajongott érte. A déliek örültek neki, az északiak hangoztatták, hogy...

Sásdi Tamás: Az olasz és a német egység létrejötte

Az olasz egység   A kiindulópontok   1848-49-ben nem sikerült az egységes Olaszország megteremtése. Úgy nézett ki, hogy igazolódtak Metternich szavai: „Itália nem több mint földrajzi fogalom”. A forradalmakat azonban nem lehetett meg nem történtté tenni. A vereség ellenére talpon maradt a...

Sásdi Tamás: A krími háború

A keleti kérdés   Az 1848-49-es forradalmak után az első nagyobb európai konfliktus a krími háború volt. A küzdelemben nagyobb szerepe volt a diplomáciai csatározásoknak, mint a katonai akcióknak. A fegyveres harc egy kis területre, a Krím-félszigetre korlátozódott. Oroszország figyelme a...

Sásdi Tamás: „A kettős kihívás-válasz viszony”. Nemzetközi kapcsolatok 1871-1914

  A francia-porosz háborút lezáró frankfurti békét követően egy sajátos mozgás indult el a nemzetközi kapcsolatokban, melyet Majoros István „kettős kihívás-válasz viszony”-nak nevezett el az Európa a nemzetközi küzdőtéren című, Ormos Máriával közösen írt munkájában. Ebben az időszakban a...

Sásdi Tamás: Kultúra a 19. század második felében

  Művészeti irányzatok   A realizmus a romantika ellenhatásaként született meg az 1830-as években és a század közepén vált önálló irányzattá. Híveit erősen zavarta a romantikus irodalmi művek pátosza és az író világképének a megteremtett világra való vetítése. Ezért a realizmus képviselői...

Sásdi Tamás: Kultúra a 19. század első felében

A romantika:   A romantika a legvitatottabb stílusfogalom. Szokták korstílusnak nevezni, de ez nem igaz, mert számos stílussal együtt létezett a korszakban. Inkább stílusirányzatnak nevezhetnénk, amely még önmagában sem igazán egységes. Általános jellemzői közé tartozik, hogy sohasem élt...

Tételek: 11 - 20 ból 22
<< 1 | 2 | 3 >>