Topor István: A felújított debreceni orosz hadifogoly- és járványtemető átadása

Topor István: A felújított debreceni orosz hadifogoly- és járványtemető átadása

Az első világháború során nagyszámú orosz hadifogoly került Debrecenbe. A táborba 1916. október 14-től
kerültek hadifoglyok, amelynek parancsnoka Ősbudai Rácz Béla a 101. gyalogezred tartalékos főhadnagya lett. 1915 júniusában a táborban kolerajárvány tört ki. Alig egy hónap leforgása alatt 1618 többségében orosz hadifogoly hunyt el. Az elhaltakat tömegsírokban hantolták el. Volt olyan nap, amikor 330 halottat is el kellett hantolni. Hadifoglyokat azonban nemcsak az orosz hadifogoly-temetőbe, hanem a Szent Anna és a Hatvan utcai járványtemetőbe is temettek. Csákvári Sándor és Martinkovits Katalin kutatásai alapján tudjuk, hogy 1915 és 1918 között eltemetett orosz hadifoglyok közül 140 a Hatvan utcai járványtemetőben, 250 a Szent Anna utcai temetőben, 1823 pedig az Orosz Hadifogoly temetőben lett elhantolva.

Az 1915-i járványban elhaltak emlékére a tábor parancsnoka saját költségén emeltetett táblát a temető
bejáratánál, rajta a következő felirattal:

"E SIRKERTBEN NYUGSZIK AZ 1915. JÚNIUS 10-TŐL JÚLIUS 15-IG CHOLERA JÁRVÁNYBAN ELHALT 1618 OROSZ HADIFOGOLY NYUGODJANAK CSENDESEN AZ IDEGEN FÖLDBEN"

"EMELTETTE KEGYELETBŐL ÖSBUDAI RÁCZ BÉLA 101. GY. E. TART. FŐHADNAGY"- KI EZEN TÁBOR PARANCSNOKA VOLT.

 A Debreczeni Szemle 1915. július 10-i száma arról számol be, hogy a járványügyi bizottság ülésén dr.
Tüdős Kálmán főorvos bejelentette a járvány megszűntét. A július 24-i lapszám pedig arról tudósított, hogy a felgyógyult orosz katonák hálájuk elismerése képpen 300 koronát gyűjtöttek össze a debreceni Vöröskereszt számára. A járvány megszűntét követően a temetőt lezárták.

1917-ben a temetőt újranyitották és kibővítették. 209 elhunyt hadifoglyot temettek ide immár egyéni sírokba,
sírjellel ellátva. Az egyéni sírokban eltemetettek 70%-a orosz, 14 %-a olasz, 12 %-a szerb, 0,5 %-a román, 3 %-a pedig ismeretlen nemzetiségű.

1925 januárjában a felszámolt nyulasi Ferenc Salvator Megfigyelőkórház temetőjéből exhumálás után 525 hősi
halottat és orosz foglyot temettek ide. A kutatások igazolják, hogy magyar áldozatokat is temettek ide.

1990-ben Majoros János helyőrségi parancsnok áldozatos munkájának köszönhetően Debrecen városa a temetőt felújította.

Az Orosz Föderáció Debreceni Főkonzulátusa 2014-ben határozta el az időközben elhanyagolttá vált temető felújítását. A munkák befejeződését követően 2015. július 6-án került sor az átadásra. A felemelő eseményt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HM 5. Bocskai István Lövészdandár Parancsnoksága szervezte. A megemlékezésen beszédet mondott Dr. Papp László, Debrecen polgármester és Szergej Borodin az Orosz Föderáció debreceni főkonzulja. Ezt követően Csákvári Sándor hadisírgondozó, történész ismertette a
temető történetét. A megjelentek ökumenikus istentiszteleten emlékeztek meg az áldozatokról és családjaikról. Majoros Gergő őrvezető Mata János: Az orosz temető elégiája című versét mondta el. Ezután került sor a koszorúzásra. Végül az Il silentio dallamaival zárult a megható esemény.

Tudósító: Topor István

Források:

Csákvári Sándor-Martinkovits Katalin: Orosz Hadifogoly Temető Debrecenben.

https://www.bocskai-konyvtar.hu/web/bocskai-dandar/orosz-hadifogoly-temeto;jsessionid=6040A4BC1757E6B642A09B11376E6658?p_p_id=148_INSTANCE_Au2v&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_tag=debrecen.
Letöltés ideje: 2015. július 2.

Csákvári Sándornak a megemlékezésen elhangzott beszéde. Ezúton köszönöm, hogy rendelkezésemre
bocsátotta.

Debreczeni Szemle. 1915. július 10-i szám 2. https://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dsz&ev=1915&sz=26.
Letöltés ideje: 2015. július 2.

Debreczeni Szemle. 1915. július 24-i szám 3. https://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=dsz&ev=1915&sz=28.
Letöltés ideje: 2015. július 2.

Szendiné dr. Orvos Erzsébet:  Debrecen földben nyugvó katonai öröksége" beszámoló a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának rendezvényéről. https://ujkor.hu/content/debrecen-foldben-nyugvo-katonai-oroksege-beszamolo-mnl-hajdu-bihar-megyei-leveltaranak.
Letöltés ideje: 2015. július 2.