Évfordulókszeptember 1-jén

2014.08.31 16:20

Szeptember 1-je a II. világháború kitörésének emléknapja. 1939-ben Németország ezen a napon támadta meg Lengyelországot. Ezzel kezdetét vette a "II. nagy háború", amelyet az utókor II. világháborúként ismer.
Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó, az egész világot megviselő pusztító és embertelen háborúról.

1367. szeptember 1-jén V. Orbán pápa megerősítette I. (Nagy) Lajos pécsi egyetemalapítását. Valójában nem illette meg az egyetem (universitas) elnevezés "csak" a studium generale, mert nem rendelkezett teológiai fakultással. A pápa határozta meg az alapítás helyét is, így V. Orbán Viterbóban kelt oklevele Pécset jelölte meg. A pécsi studium generale egyik legnevesebb tanára, a padovai Galvano Bettini volt. Évente mintegy 700 aranyforint tiszteletdíjat kapott, ezen túl  egy saját ház is járt a professzori kinevezéshez. Működésére 1373-tól nincs adat. Valószínűleg 1390 táján szűnt meg.

1642. szeptember 1-jén született gróf Bethlen Miklós erdélyi államférfi, politikus, író. A heidelbergi, az utrechti és a leideni egyetemen történelmet, filozófiát, teológiát és irodalmat tanult. Járt Franciaországban és Angliában is. Az 1680-as években fontos szerepet játszott Erdély politikai életében. 1691-től erdélyi főkancellárként működött, s jelentős része volt az Erdély autonómiáját biztosító Diploma Leopoldinum kiadásában. 1704-ben az Erdély önállóságának visszaállításért írt röpirata miatt - nem először - elítélték. Később felmentették, de Bécset haláláig nem hagyhatta el. Írói hírnevét nagyterjedelmű, rabságban írt önéletírásával szerezte, amely nemcsak irodalmi
remekmű, de értékes történelmi forrás.

1849. szeptember 1-én jelent meg Haynau utasítása, amely azokat érintette, akik 1848. október 3-a után forradalmi cselekményekben vettek részt. Nekik jelentkezniük kellett a kerületi parancsnokságoknál vagy a
haditörvényszékeknél. Az ítéletek elsősorban az egész magyar társadalom megfélemlítését szolgálták. A magasabb rangú tisztek mindegyike hadbíróság elé került. A honvédtisztek, képviselők többsége túlélte a megtorlást vizsgálati fogsággal. Haynau a császári és királyi hadseregbe soroztatta be a honvédsereg
állományának kb. 25-30 százalékát. Haynau 1849. augusztus végéig, összesen 38 főt végeztetett ki.

Topor István