Évfordulók szeptember 3-án

2015.09.02 14:27

  A NAP IDÉZETE:

"Az ésszerűen élő ember alkalmazkodik a világhoz. Az ésszerűtlenül élő ragaszkodik ahhoz, hogy a világot próbálja magához igazítani."

G. B. Shaw

   301. szeptember 3-án alapította a hagyomány szerint SAN MARINÓT egy Marinus nevű kőfaragó, aki a keresztényüldözés elől menekült Dalmáciából. A ma Olaszország által körülzárt törpeállamban a monda szerint saját kezével épített kolostort a Titán-hegyen (Monte Titano, az állam legmagasabb, 749 méteres hegye), ám írásos dokumentum a kolostorról csak 885-ből van. A törvényhozói hatalom a 60 tagú Általános Nagytanácsé, ami parlamentként működik, tagjait ötévente népszavazáson választják. A Nagytanács választja az egymást félévente váltó két régenskapitányt, valamint a Tizenkettek Tanácsának tagjait, akik az igazságszolgáltatást irányítják.

A világ egyik legrégibb köztársasága a XIII.-XIV. sz. óta független, határai 1464 óta állandóak. 1599-ben készült alkotmányuk lényegében máig érvényben van. Függetlenségét ügyes politikával, szerencsés földrajzi helyzetével (nem fekszik stratégiailag fontos helyen), s mert sosem tűnt ki gazdagságával sikeresen megőrizte.

  1272. szeptember 3-án koronázták királlyá a tízéves IV. LÁSZLÓT, V. István és Erzsébet kun hercegnő fiát. Uralkodása első évei a nagyurak közti kötélhúzás jegyében teltek el. Az ország belháborúk fegyverzajától volt hangos amikor megjelentek a tatárok és óriási pusztítást vittek véghez, s a fiatal király nem volt képes úrrá lenni a nehéz helyzeten. Szeretett kunjai között élt, akiknek keze által halt meg végül. Törvényes utódot nem hagyott hátra.

  1915. szeptember 3-án halt meg VASZARY KOLOS hercegprímás, történész, akadémikus. Iparos szülők gyermekeként papnak tanult. Ő lett a bencés rend első középiskolai tanára. Jövedelme egyharmadát szétosztotta, leányiskolákat, kórházakat, óvónőképzőt alapított. Betegsége miatt lemondott, attól fogva haláláig főleg történeti kutatásokkal foglalkozott.

  Márk Éva