Évfordulók szeptember 3-án

2014.09.02 18:51

  301. szeptember 3. A hagyomány szerint ekkor alapította San Marinot egy Marinus nevű kőfaragó, aki a keresztényüldözés elől menekült Dalmáciából. A monda úgy tartja, hogy saját kezével épített kolostort a Titán-hegyen (Monte Titano, az állam legmagasabb, 749 méteres hegyén). A világ egyik legrégibb köztársasága a XIII-XIV sz. óta független, határai 1464 óta állandóak. 1599-ben készült alkotmányuk lényegében máig érvényben van. A törvényhozói hatalom a hatvan tagú Általános Nagytanácsé, ami parlamentként működik, ez a nagytanács választja a két régenskapitányt, valamint a Tizenkettek Tanácsának tagjait, akik az igazságszolgáltatást irányítják.

1138. szeptember 3-án rendezte II. (Vak) Béla az apja, Álmos herceg által alapított dömösi prépostság helyzetét, ellátta új adományokkal, és összeíratta a prépostság birtokait, szolgálónépeit, s azok kötelezettségeit. A dokumentum több mint száz földrajzi nevet és közel 1400 személynevet tartalmaz.

1272. szeptember 3-án vagy néhány nappal korábban Fülöp esztergomi érsek királlyá koronázta a tízéves IV. (Kun) Lászlót, V. István és Kun Erzsébet fiát, IV. Béla unokáját. Uralkodásának első évei a nagyurak közti kötélhúzás jegyében teltek. Még apja életében elrabolták a hatalomra törő főurak hogy sakkban tarthassák a királyt, így serdületlen korától számos erőszakos cselekedet tanúja és elszenvedője volt. Békére, nyugalomra csak kedvelt kunjai között lelt, kun leányokat tartott szeretőül. Feleségét, Anjou Izabellát eltaszítva magától, pokollá tette a szerencsétlen fiatal nő életét. Tragédiája, hogy - valószínűleg magyar főurak által lefizetett - néhány kun nagyúr kezétől veszett el. Huszonnyolc évesen szállt sírba az Árpád-ház egyik legérdekesebb, legszínesebb, jobb sorsra érdemes uralkodója. Utódot nem hagyott maga után.

1915. szeptember 3-án halt meg Vaszary Kolos Ferenc hercegprímás, akadémikus, történész. Iparos szülők gyermeke volt. Papnak tanult, 1847-ben lépett be a bencés rendbe, melynek ő lett az első okleveles középiskolai tanára. Rendkívül aktív ember volt, gimnáziumokat, leányiskolákat, óvónőképzőt és kórházakat alapított. Jövedelme egyharmadát adományként szétosztotta. A sok munka kikezdte egészségét, ezért 1912. október 27-én lemondott, s attól fogva haláláig főleg történeti kutatásokkal foglalkozott.
Márk Éva