Évfordulók szeptember 19-én

2014.09.18 13:58

 866. szeptember 19-én született VI. (Bölcs) Leó bizánci császár, aki jelentős szerepet játszott honfoglaláskori eleink életében, s Taktikon c. hadtudományi művében írt a magyarok szokásairól is. Életét végig kísérte bizonytalan származásának terhe. Anyja már felesége volt a későbbi I. Baszileiosznak (aki fiának ismerte el ugyan Leót, de mindvégig feszült volt a viszonyuk), de még szeretője III. (Részeges) Mihály császárnak. Leó a Bölcs jelzőt úgy jogalkotói, mint irodalmi munkásságával kiérdemelte. Az ő fia volt VII. (Bíborbanszületett) Konsztantinosz, akinek művei értékes történelmi források száumkra is.

1345. szeptember 19-re virradó éjjel meggyilkolták Endre (András) herceget, I. (Nagy) Lajos király öccsét. Endre Nápolyi Johanna férje volt, a házassági szerződés értelmében a nápolyi trón várományosa, de az uralkodó végrendeletében unokája, Johanna mellett döntött, Endre csak a Királynő Férje lehetett. Endre anyja, a lengyel Lokietek Erzsébet rengeteg pénzzel elérte, hogy a pápa a herceget támogassa, ekkor azonban a Nápoly közeli Aversa vadászkastélyában merénylők megtámadták és megölték a fegyvertelen Endrét. Johannának vélhetően nagy szerepe volt a gyilkosság megszervezésében.

1551. szeptember 19-én született III. Henrik, az utolsó Valois-házi francia király, II. Henrik és Medici Katalin fia. Két évig volt Lengyelország királya, ahonnan bátyja halálhírére meglehetősen furcsa, sőt dicstelen körülmények között, jelentős adósságot hátrahagyva távozott ( utódául a lengyel rendek Báthory Istvánt választották!). Franciaországi uralkodása sem mondható dicsőségesnek, épp ellenkezőleg: tőrbe csalta a Katolikus Liga vezetőjét Guise herceget és annak bíboros fivérét és testőreivel legyilkoltatta őket (állítólag egy paraván mögül végignézte az egészet). A következő év augusztusában egy fanatikus szerzetes leszúrta.

Márk Éva