Évfordulók szeptember 17-én

2014.09.16 19:53

1382. szeptember 17-én Székesfehérvárott királlyá koronázták a 12 éves Máriát, I. (Nagy) Lajos leányát. A szertartást Demeter bíboros, esztergomi érsek végezte. A tényleges hatalmat a gyermek helyett édesanyja, Erzsébet anyakirályné gyakorolta.

1439. szeptember 17-én Albert király és az országnagyok a Titel melletti tüdőrévi táborban határozatot hoznak, hogy 1440 tavaszán zsoldossereget állítanak fel a török ellen. A sereg költségeire 100 dénáros rendkívüli adót vetnek ki a jobbágyokra és az egytelkes nemesekre. A király kötelezettséget vállal, hogy a hadjáratot személyesen vezeti, külföldi segítségről is gondoskodik, és az országos adót a királyi és a királynéi birtokokról is behajtja.

1844. szeptember 17-én született Pest Puskás Tivadar legismertebb feltalálóink egyike. A bécsi műegyetemen elvégzése után mivel Magyarországon nem tudott érvényesülni, ezért Angliába, majd Amerikába ment szerencsét próbálni. Felkereste Edisont és meggyőzte, hogy a távíróközpontok mintájára telefonközpontokat kellene létesíteni. Edison elfogadta Puskás érveit ésvmegengedte, hogy az ő laboratóriumában valósítsa meg ötletét. Időközben szorosvbarátság alakult ki közöttük, és Edison megbízta Puskást a fonográfnak és más szabadalmainak európai értékesítési képviseletével. Puskás először Londonbanvtartott fonográf bemutatókat, majd Párizsban népszerűsítette az új találmányt,vamellett az első francia telefonhálózat és -központ építési munkáit isvirányította. A teendők sokasodásával öccsét, Ferencet is bevonta a munkába ésvEdison jóváhagyásával megbízta egy budapesti telefonközpont létesítésével és avtelefonhálózat hazai kiépítésével. Ennek eredményeként 1881 májusában átadták avvilág hatodik telefonközpontját Budapesten a Fürdő (ma József Attila) utcában. Puskás legnagyobb, legsikeresebb ötlete a rádió ősének tekinthető telefonhírmondó volt, amely - a vezetékes telefonhálózatra épülve - 1893. február 15-én kezdte meg adását.

1848. szeptember 17-én Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét közös (Cegléden tartott) népgyűlése elfogadta a "ceglédi levél" néven ismertté vált, a kormányhoz és az országgyűléshez címzett dokumentumát. E kiáltvány indította el Kossuth toborzó körútját.

1990 szeptemberében 17-én Rómában II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadta Antall József miniszterelnököt. A megbeszélésen szóba került a Szentatya közelgő magyarországi látogatása, valamint tárgyaltak az egyházi intézmények helyreállításáról, az egyházi javak visszaadásáról, és a magyar nyelv liturgikus használatáról a szomszédos államokban.

Topor István