Évfordulók október 30-án

2015.10.29 09:54

   A NAP IDÉZETE:  "Az emberiség történetét inkább folyamatos korrekciók láncolatának tekinteném. Botlások, hibák, mellékutak, szakadékok. Eddig megúsztuk. Lehetett javítani. Alkudozni. Új és új szövetségeket koldulni. Eddig valahogy mindig átcsúsztunk a pótvizsgán." SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY Józsaf Attila-díjas író

  Október 30. ALFONZ napja. A germán eredetűnév jelentése: hajlandó, kész. Ezt választotta művésznévként még cirkuszi artista korában kiváló színészünk ALFONZÓ (Markos György).

  1634. október 30-án halt meg KÁLDI GYÖRGY jezsuita szerzetes, első fordítója a teljes katolikus bibliának. Pázmány Péter pártfogoltjaként megalapította a pozsonyi kollégiumot, ahol haláláig rektor volt. Ugyanott nyomdát is indított. "A Szent Biblia Az Egész Kereszténységben Bévött Régi Deák bötüből. A Jézus alatt Vitézkedő Társaság-beli Nagy-Szombati Káldi György Pap." c. munka Bécsben jelent meg 1626-ban.

  1848. október 30-án szenvedett vereséget MÓGA JÁNOS Schwechatnál a Windisch-Grätz vezette császári seregtől. A magyarok a bécsi felkelés megsegítésére indultak, de a határnál megálltak, mert a pesti országgyűlésen nem született konszenzus a további támadásról. KOSSUTH jogsértőnek minősítette, aztán meggondolta magát, és 12 ezres sereggel nyugat felé indult. Bár a tisztek nagy része - köztük Görgey - nem támogatták az intervenciót, végül mégis átlépték a Lajtát. A csata magyar szempontból jól indult, de a jobb fegyverzet, a tapasztaltabb katonaság ellen nem tudtak győzni, s bár nem volt jelentős emberveszteség, a magyar hadvezetés nem tudott élni az ígéretes lehetőséggel. Visszavonulásuk után a bécsiek is letették a fegyvert, így attól fogva a hadszíntér Magyarország területére korlátozódott.

  1910. október 30-án halt meg HENRI DUNANT, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója. Küzdött a hadifoglyok jogaiért, a rabszolgaság eltörléséért, a teljes leszerelésért, a zsidó állam létrehozásáért. 1901-ben Nobel - békedíjjal tüntették ki.

  Márk Éva