Évfordulók október 25-én

2014.10.24 13:20

1051. október 25-én a hatalmas veszteséget szenvedő III. Henrik német-római császár menekülő serege Hainburgba érkezett. Az előzmények: a császár augusztusban indult meg Magyarország ellen, szeptemberben betört Magyarországra, hajóhada Gebhardt regensburgi püspök vezetésével pedig a Dunán vonult lefelé. Az I. András által pusztává változtatott vidéken Székesfehérvárig nyomultak, de mert a sereg semmiféle ellenállásba nem ütközött, viszont az ellátást sem lehetett biztosítani, Frigyes elrendelte a visszavonulást. Ezt követően a Vértesben a magyarok megtámadták és szétverték a német sereget, a dunai hajóhad pedig Miklós püspök hamis levele vételekor (a császár nevében, miszerint a birodalmat támadás érte, tehát azonnal forduljon vissza) visszafordult.

1781. október 25-én adta ki II. József német-római császár, cseh és magyar király egyik első intézkedését a Türelmi Rendeletet, melyben korlátozott szabad vallásgyakorlást biztosított több felekezetnek (nem valamennyinek). Ahol legalább 100 nem katolikus család élt, ott építhettek maguknak templomot (nem közút mellett!), de nem lehetett a templomon torony és harang sem szólhatott. Ugyanebben az évben zárolta az addig Rómának (a pápának) küldött adókat, majd egy évvel később a nem tanítással, gyógyítással és tudománnyal foglalkozó szerzetesrendeket is feloszlatta.

1825. október 25-én született Xantus János néprajzkutató. A szabadságharc bukása után az USA-ba szökött, 1864-ben költözött haza végleg. Jelentős szerepe volt a pesti állatkert létrehozásában. A Karl May múzeumban (Drezda) ma is megtalálható egy levél, melyben May Károly Xantus engedélyét kéri, hogy róla mintázhassa Old Shatterhand alakját. A kelet-nyugati vasútvonal építésénél - melynek során az őslakos indiánokat rezervátumokba szorították vissza - rajzolóként vett részt. A gondolat, miszerint Old Shatterhand figurája a magyar Xantus Jánosról mintázódott, a '70-es évek végén Franz Rammel irodalomtörténész által terjedt el, aki kutatásasi során jutott arra, hogy May Károly ihletője Xantus János volt.

Márk Éva