Évfordulók október 15-én

2014.10.14 11:36

1384. október 15-én koronázták lengyel királlyá Anjou Nagy Lajos kisebbik lányát, a lengyelek által szentként tisztelt Hedviget (lengyelül Jadwigát). A lengyel-litván perszonálunió létrejöttéért és hogy a litvánok felvegyék a kereszténységet, a gyermeklányt feleségül adták a középkorú litván fejedelemhez, Jagelló Ulászlóhoz. Ettől fogva a királynő teljesen kilépett a politikai életből, jótékonykodással töltötte idejét. Első gyermeke szülésébe halt bele.

1619. október 15-én került Bethlen Gáborhoz a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. Bethlent az országgyűlés Magyarország fejedelmévé választotta, a beiktatást a Porta is jóváhagyta, a fejedelem azonban sosem koronáztatta meg magát, pedig az 1620. augusztusi besztercebányai országgyűlés után ennek már formai akadálya sem volt. A "nagy" fejedelemről itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/bethlen-gabor/

1673. október 15-én I. Lipót német-római császárral kötött házassága révén lett magyar királyné Habsburg-Tiroli Klaudia Felicitász. Lipót második felesége fiatalon meghalt, felnőtt gyermekei nem maradtak, a magyar történelemben nyomot nem hagyott. Férje 1655-1705 között Magyarország egyik legnépszerűtlenebb Habsburg uralkodója volt. Nevéhez fűződik többek közt a szégyenletes vasvári béke, a Wesselényi-féle összeesküvést követő megtorlás, valamint a Rákóczi-szabadságharc kitörése.

1905. október 15-én halt meg Szász Károly drámaíró,műfordító, református püspök, az MTA tagja. Részt vett a szabadságharcban, majd családoknál nevelősködött. Két éven át volt Arany János tanártársa a nagykőrösi gimnáziu,ban, ahol mások mellett Arany Lászlót is tanította. Szinte minden irodalmi műfajban alkotott, legjelentősebbek műfordításai (Moliér vígjátékai, Verne regényei, stb.).

Márk Éva