Évfordulók november 25-én

2014.11.24 20:25

1556. november 25-én az erdélyi országgyűlésen Izabella királynét, I. János magyar király magyar király
özvegyét fia kiskorúságának idejére, Erdély kormányzójának ismerték el. Az országgyűlés határozata értelmében kezébe adta az országos jövedelmeket rendi ellenőrzés nélkül. Izabella a kolozsvári és székelyvásárhelyi kolostorokban iskolák szervezését rendelte el, és szabályozta tizenöt kézműves szakma árait
is.

1769. november 25-én Egerben 10 hallgatóval elindult az ország első szakszerű orvosképzése. Az irgalmasok
kórházában elkezdett képzés megvalósulásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Eszterházy Károly, aki az 1760-as évek elején kezdte megvalósítani egyetemalapítási és egyetemépítési elképzeléseit. Alig indult be a képzés, amikor Mária Terézia 1771. április 22-én és szeptember 4-én kiadott két rendelete kilátástalanná tette az intézmény jövőjét. A rendelet értelmében ugyanis csak az folytathatott Magyarországon fizikusi, tehát orvosi gyakorlatot, csak az működhetett tiszti orvosként, aki Bécsben vagy a nagyszombati egyetem 1769. december 14-én elindult orvosi fakultásán szerezte meg a diplomáját. Ezzel a rendelettel az egri kezdeményezés elsorvadt.

1802. november 25-én gróf Széchényi Ferenc a nemzetnek ajándékozta könyvtárát és gyűjteményeit. Letéve ezzel alapját az Országos Széchenyi Könyvtárnak és a Nemzeti Múzeumnak. Az előzményekhez tartozik, hogy "Széchényi 1802 márciusában felterjesztést írt I. Ferenchez a Nemzeti Könyvtár alapításáról. Ebben leírja, hogy "ifjúságomtól kezdve fáradhatatlan gonddal, nagy áldozattal szerveztem meg magamnak azt a gyűjteményt, amely részint vagy közvetlenül, részint közvetve Magyarországra és a társországokra vonatkozik". Leírta, hogy milyen tárgyakból állt gyűjteménye: nyomtatott könyvekből, kéziratokból, érmekből és régi pénzekből, rézmetszetekből, címerekből, földabroszokból, és egy 5000 darabos térképgyűjteményből. Kérte Ferencet, hogy
engedélyezze, hogy "ezen gyűjteményt Magyarországnak adományozhassam". Olvasóink figyelmébe ajánlom Sásdi Tamásnak A nagy könyvtáralapítások kora Magyarországon című tanulmányát. korok.webnode.hu/products/a-nagy-konyvtaralapitasok-kora-magyarorszagon1/

1953. november 25-én a magyar "Aranycsapat" a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A magyar csapat hihetetlen győzelméhez Hidegkuti Nándor 3, Puskás Ferenc 2, Bozsik József pedig 1 góllal járult hozzá. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét A magyar labdarúgás napjává nyilvánította.

Topor István