Évfordulók november 23-án

2015.11.22 17:11

   A NAP IDÉZETE:  "A luxus nem a szegénység ellentéte, hanem az ízléstelenségé." COCO CHANEL

  November 23. KELEMEN napja. A latin eredetű név jelentése: jámbor, szelíd, jóságos. E néven lett Szent Péter harmadik vagy negyedik utóda I. Szent Kelemen vértanú pápa, a hajósok és kőfaragók védőszentje. Tisztelete főleg Tirolban és Csehország egyes bányavidékein terjedt el. Ekkor ünnepeljük a KLEMENTINÁKAT is, mely név a Kelemen női párja.

   912. november 23-án született I. (Nagy) OTTÓ német-római császár, akihez Géza fejedelem is hódoló küldöttséget menesztett. Életéről, a hatalomért vívott küzdelmeiről, köztük elődeinkell folytatott harcairól itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/i-nagy-otto/

  1457. november 23-án halt meg V. (Utószülött) LÁSZLÓ magyar és cseh király, Habsburg Albert és Luxemburgi Erzsébet fia. Mivel a magyar rendek a csecsemő helyett a lengyel Ulászlót akarták királlyá választani, az anyakirályné az udvarhölgyével ellopatott Szent Koronával és kisfiával III. Frigyeshez menekült. 1453-ban a császár csak a magyar, osztrák, cseh és morva rendek tizenhatezer katonával nyomatékosított követelésére engedte el "vendégét", aki születése óta koronás király volt. Nagybátyja, Cillei Ulrik "nevelése" következtében kialakult konfliktusa a Hunyadiakkal közismert. Csak 17 évet élt.

  1527. november 23-án fejezte be művét az irodalomtörténetben ÉRDY - KÓDEX néven ismert munkáját a KARTHAUZI NÉVTELEN - nek nevezett szerzetes. A pontos dátumot műve utolsó sorában ő maga jegyezte be. Az Érdy-kódex - nevét első ismertetőjéről, Érdy ( Luczenbacher) Jánosról kapta - legjelentősebb nyelvemlékünk, tudatosan megszerkesztett prédikáció- és legendagyüjtemény. A magyar szentek legendái itt olvashatók először magyarul. Miként Madas Edit professzor írja, a mű két kéz munkája, a Névtelen egyik szerzetestársa segíthetett a másolásban. A kódex 1814-ben került a Nemzeti Múzeum tulajdonába.

  Márk Éva