Évfordulók november 17-én

2014.11.16 12:29

1231. november 17-én halt meg Árpád-házi Szent Erzsébet, II. Endre és Meráni Gertrud leánya. 1207-ben, alig 4 évesen Thüringiába vitték, hogy ott nevelkedjen az őrgróf fiának jegyeseként. Tíz évvel később házasodtak össze, de hat év múlva már özvegy volt. Nagy szegénységben élt, mert mindenét szétosztotta, árvaházat, kórházat alapított. Fiatalabb sógorai kisemmizték, ettől fogva fonásból és megmaradt ékszereiből tartotta fenn magát és három kisgyermekét. Már életében szentként tisztelték, és 1235-ben IX. Gergely pápa szentté is avatta.

1370. november 17-én a (Nagy) Kázmér lengyel, és (Nagy) Lajos magyar király közt 1339-ben létrejött örökösödési szerződés értelmében lengyel királlyá koronázták I. Lajost, s ezzel létrejött a lengyel-magyar perszonálunió.

1558. november 17-én lett Anglia királynője VIII. Henrik és Boleyn Anna leánya, I. (Katolikus v. Véres) Mária féltestvére, I. Erzsébet. Elszegényedett, vallásilag megosztott országot vett át a 25 éves fiatal - nem uralkodásra nevelt - nő, aki 45 év alatt felvirágoztatta és nagyhatalommá tette Angliát.

1773. november 17-én született Csokonai Vitéz Mihály. A debreceni kollágium diákja volt, ott kezdett verselni. Rengeteget tanult, kiváló memóriájának köszönhetően értett-beszélt latinul, görögül, németül, franciául és olaszul. 1795-ben kicsapták a főiskolai tagozatról, diáktársait eltiltották a vele való érintkezéstől. A felvilágosodás legjelentősebb magyar költője  mindössze 31, nélkülözésekkel teli évet élt, tüdőbajban halt meg. Kéziratai többségét a debreceni református kollégium könyvtárában, az MTA-n és a Nemzeti Múzeumban őrzik.

1873. november 17-én tartotta alakuló ülését az egyesített Pest és Buda. Ennek emlékére e napon tartják Budapest főváros születésnapját.

1989. november 17-én tört ki a "Bársonyos forradalom" , melyről megemlékezve Szlovákiában ez a nap "A szabadságért és demokráciáért folytatott küzdelem napja".

Márk Éva