Évfordulók november 15-én

2015.11.14 20:14

   A NAP IDÉZETE:  "Akit a hatalom képes rövidlátóvá tenni, azt a korlátlan hatalom előbb vagy utóbb meg fogja vakítani." FONYÓDI TIBOR író

  1272. november 15-én kora egyik leghatalmasabb bárója, HÉDER nemzetségbeli KŐSZEGI HENRIK, akit kortársai a "Nagy" melléknévvel illettek, egy Nyulak-szigeti mulatság során zajló vita hevében meggyilkolta Béla macsói herceget, Árpád-házi Anna hercegnő és Rosztiszláv halicsi herceg fiát, IV. BÉLA unokáját.

  1280. november 15-én halt meg Nagy Szent ALBERT (Albertus Magnus) domonkos szerzetes, a tudósok védőszentje. A skolasztika legnevesebb tudósa volt, gyűjtötte az antik, a zsidó és az arab kultúra emlékeit. A teológia elsőbbségét elismerve az ész erejét hirdette, kiállt a természettudományos gondolkodás mellett. Tanítványa volt többek közt Aquinói Szent Tamás és Assisi Szent Ferenc, tanított a kor legnagyobb egyetemein. 1931-ben avatták szentté.

  1670. november 15-én halt meg COMENIUS (Jan Amos Komensky) az első modernnek tekinthető pedagógus. Apai ősei SZEGES névre hallgattak. Komenskyre a Morvaországban meghonosodott nagyapja változtatta, minden más őse cseh ill. morva származású volt; mindez azért fontos, mert némelyek őt magát is magyarnak tartják és Szeges János néven emlegetik. A társadalmi problémák kérdését neveléssel, oktatással akarta megoldani. Tanított több nyugati egyetemen, majd LORÁNTFFY ZSUZSANNA  meghívására a sárospataki kollégiumban. Itt írta két főművét, melyeket több nyelvre lefordítottak. A fejedelemasszonyról itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/lorantffy-zsuzsanna1/

  1891. november 15-én született ERWIN ROMMEL a "sivatagi róka", Hitler kedvenc tábornoka. Sikeres afrikai hadjáratáról betegszabadságra hazament, ezalatt MONTGOMERY súlyos vereséget mért az ott állomásozó német seregre. Rommel azonnal visszautazott, de már nem tudta saját javukra fordítani a helyzetet. A további negatív változások (Sztálingrád, normandiai partraszállás) egyértelművé tették számára, hogy a háborút elvesztették, és csatlakozott a Hitler-ellenes összeesküvéshez. A sikertelen puccskísérlet után rendkívüli népszerűségére való tekintettel lehetőséget kapott az öngyilkosságra. 1944. október 14-én végzett magával.

  Márk Éva