Évfordulók március 9-én

2015.03.08 22:16

1440. március 9-én született RÓMAI SZENT FRANCISKA , a korában - kisleány létére - szokatlanul sokat olvasó gyermek volt, és már ötévesen eldöntötte, hogy követi a korai vértanúkat. Apja akaratából 13 évesen férjhez ment, hat gyermeket szült, akik közül csak egy maradt életben. Férje halálakor bencés apáca lett. V. Pál pápa (1605-1625) avatta szentté.

1524. március 9-én rendelte el II. LAJOS, első ízben Nagyszeben városi tanácsánál LUTHER írásainak felkutatását és nyilvános elégetését. Olvasóira vagyonelkobzás várt, de a törvényekkel a reformáció terjedését nem lehetett megállítani.

1693. március 9-én halt meg a kegyetlenségéről hirhedtté vált ANTONIO CARAFFA nápolyi zsoldosvezér. Húszéves sem volt amikor Bécsbe került, ahol gyors léptekkel haladt felfelé a ranglétrán. Bár érdemeket szerzett Magyarország török alóli felszabadításában, de keresztény létére kegyetlenebb volt bármelyik pogánynál. Leggyalázatosabb tette az EPERJESI VÉSZTÖRVÉNYSZÉK néven híresült el, ahol koholt vádak alapján kínoztatott halálra helyi polgárokat. I. Lipót csak a nádor és más főurak követelésére hívta vissza, de büntetés helyett inkább kitüntette. Erdélyben is a felvidékihez hasonló szerepet játszott, és 1690-ben átadta a császárnak az országrész meghódolásáról szóló okiratot. Ő és a Habsburgok kölcsönösen becsülték egymást és gyűlölték a számukra jólétet biztosító népet.

 1796. március 9-én vette feleségül Bonaparte Naoleon JOSÉPHINE-T, egy kivégzett tábornok özvegyét. Az asszonynak igen jó kapcsolatai voltak az új francia vezetéssel, így Napoleon ígéretes politikai előnyökre számíthatott.

Márk Éva