Évfordulók március 6-án

2015.03.05 13:31

   MÁRCIUS 6. Nemzetközi Enegiatakarékossági Világnap, mely főleg a megújuló energiaforrások használatára és a környezettudatosságra hívja fel figyelmünket.

1240. március 6-án erősítette meg az esztergomi érseki székben RÁTÓT nembéli MÁTYÁST IX. Gergely pápa. A krónikák szerint a nemzetség itáliai eredetűvolt, Könyves Kálmán idején települtek Magyarországra, és a királytól Rátótot kapták lakhelyül. Mátyás püspök 1241-ben halt meg a Sajó menti (Muhi) csatában.

1447. március 6-án választották meg V. MIKLÓST (Tomasso Parentucelli), a művészetek és tudományok barátját, az első reneszánsz pápát. Írókkal, tudósokkal vette körül magát, ő alapította meg a vatikáni könyvtárat. Nem tudta elérni a keresztény hatalmak összefogását a török hódítók ellen. Uralkodása idejére esett a Hunyadi János vereségével végződő második rigómezei csata és Konstantinápoly eleste 1453-ban. Ez évben végeztette ki a pápaság ellen lázadó és lázító Stefano Porcarot, akinek korábban kétszer is kegyelmet adott, mert a halálos ítélet ellenkezett humanista elveivel, de a férfi az általa felheccelt csőcselékkel csaknem romba döntötte Rómát.

1583. március 6-án kijelölt utódja, unokaöccse Báthori Zsigmond kiskorúsága idejére a lengyel királlyá lett fejedelem BÁTHORI ISTVÁN három tagú tanácsot állított Erdély élére Kendy Sándor, Kovacsóczi Farkas és Sombori László személyében. A tanács kevés jogkörrel rendelkezett, mivel a fejedelem továbbra is maga döntött szinte a legapróbb ügyekben is a krakkói kancellária útján, ami súlyosan lassította a döntési folyamatokat.

Márk Éva