Évfordulók március 22-én

2015.03.21 12:03

   Az ENSZ március 22-ét 1994-ben  A VÍZ VILÁGNAPJÁVÁ  nyilvánította, a ' 92-ben Rio de Janeiróban zajló környezetvédelmi konferencia kezdeményezésére.

1322. március 22-én V. KELEMEN pápa a vienne-i zsinaton feloszlatta a templomosok rendjét IV. (Szép) FÜLÖP francia király kérésére, vagy inkább nyomására. Magyarországon a XII. sz. második felében jelentek meg, elterjedésük a következő századtól datálható, főleg IMRE király és II. ENDRE támogatásának köszönhetően. Egyes források szerint II. Endre (András) maga is tagja volt a rendnek. A Templomosok nagy részt vállaltak a tatárok elleni küzdelemben, de nem bírtak a félelmetes túlerővel, s MUHINÁL mesterükkel együtt valamennyien odavesztek. Több forrás szerint Magyarországon viszonylag békésen zajlott a feloszlatás, a tagok többsége a Johanniták közé lépett, jópáran a pálos rend tagjai lettek.

1471. március 22-én halt meg PODJEBRÁD GYÖRGY cseh király, Hunyadi Mátyás első apósa. Régi nemesi családban született 1420-ban. Ambiciózus ember volt, kemény küzdelmek árán lett előbb Csehország kormányzója, majd V. László halála után királya. Koronázása érdekes eset: huszita létére titokban áttért a katolikus hitre, és a két koronázó magyar püspöknek megesküdött, hogy egész népét rekatolizálja, amit persze nem tartott be. XII. PIUSZ pápa csak III. FRIGYES császár közbenjárására nem átkozta ki, de a következő pápa megtette és keresztes hadjáratot hirdetett ellene.

1987. március 22-én is végeztek ki az EPERJESI VÉSZTÖRVÉNYSZÉK hathatós közreműködésével öt nemest és polgárt. A borzalmak előzménye: a virágzó Eperjest (és persze az egész Felvidéket) I. LIPÓT, - a "leggyűlöltebb Habsburg"- erőszakkal rekatolizálni akarta, s célja eléréséhez a kegyetlenségéről hirhedt ANTONIO CARAFFÁT alkalmazta. Caraffa névleges célja a protestáns Thököly-fészek felszámolása volt, valójában az eperjesi polgárok vagyonát akarta megszerezni. A koncepciós perek bestiális kínzásai elől sokan öngyilkosságba menekültek, és a kicsikart vallomások utáni halálos ítéleteket jelentős pénzösszegekkel meg lehetett váltani. A márciustól novemberig tartó terror során 21 embert kivégeztek és sokakat megnyomorítottak. Caraffa későbbi tevékenységeiben is (pl. Erdély) olyan mérhetetlen kegyetlenkedést mutatott, hogy a magyar főurak és a nádor követelésére I. Lipót kénytelen volt visszarendelni. Büntetés helyett kitüntetést kapott, majd távozott. Külföldön halt meg a kor legrettegettebb zsoldosa.

Márk Éva