Évfordulók március 22-én

2014.03.21 17:43

1322. március 22-én IV. (Szép) Fülöp francia király nyomására V. Kelemen pápa a viennei zsinaton feloszlatta a templomosok rendjét. Magyarországon a XII. sz. második felében jelentek meg, elterjedésük a következő században kezdődött, főleg Imre király és II. Endre (András) támogatásának köszönhetően. Egyes források szerint II. Endre maga is tagja volt a Templomos Rendnek. A templomosok nagy szerepet vállaltak a tatárok elleni küzdelemben, de nem bírtak a félelmetes túlerővel, s Muhinál mesterükkel együtt valamennyien odavesztek. Több forrás szerint Magyarországon viszonylag békésen zajlott a feloszlatás, a tagok többsége a johanniták közé lépett, és számosan a pálos rend tagjai lettek.
1471. március 22-én halt meg Podjebrád György cseh király, Hunyadi Mátyás első apósa. Régi nemesi családban született 1420-ban. Ambiciózus ember volt, kemény küzdelmek árán lett előbb Csehország kormányzója, majd Ladislav (magyar királyként V.László) halála után királya. Koronázása érdekes eset: huszita létére titokban áttért a katolikus hitre és a két koronázó magyar püspöknek megesküdött, hogy egész népét rekatolizálja, amit persze nem tartott be. XII. Piusz pápa csak III. Frigyes császár közbenjárására nem átkozta ki, de a következő pápa, II. Pál megtette és keresztes hadjáratot hírdetett ellene.
1776. március 22-én Mária Terézia magyar királynő rendeletileg törölte el a kínvallatást. Mária Teréziáról itt olvashatnak: https://korok.webnode.hu/products/maria-terezia1/
1933. március 22-én nyílt meg Dachauban az első náci koncentrációs tábor.
1994. március 22-étől a Rio de Janeiróban 1992-ben zajló környezetvédelmi konferencia kezdeményezésére, az ENSZ határozata szerint ezen a napon ünnepeljük a víz világnapját.
Már Éva