Évfordulók március 20-án

2015.03.19 13:09

   Március 20. Klaudia napja. Az e nevet viselő legismertebb magyar hölgy gróf RHÉDEY CLAUDIA ZSUZSANNA, Teck hercegnéje, a mai WINDSOR-ház egyik ősanyja, II. Erzsébet angol királynő ükanyja.

   FEKETE MÁRCIUS, Marosvásárhely. 1990. március 16-21 között történt eseménysor, melyben a Vatra Romaneasca szélsőséges szervezet tagjai a román kormányerők támogatásával megtámadták az anyanyelvi oktatásért békésen tüntető magyar tömeget. Március 20-án este nyolc órakor Hidegvölgyből nagy létszámú csoport jelent meg a szorongatott magyar tüntetők megsegítésére az azóta híressé vált jelszót ismételve: NE FÉLJETEK MAGYAROK, MEGJÖTTEK A CIGÁNYOK! Ők, és a 22.45 körül botokkal, vasvillákkal felfegyverzett Nyárád-menti és szovátai, zömmel idős korú székelyek kiverték a románokat a főtérről. Az eseményeket követően Romániában csak magyar és cigány nemzetiségű embereket ítéltek el a bíróságokon.

1488. március 20-án jelent meg Augsburgban THURÓCZY JÁNOS krónikája, melyben a szerző Zsigmond korától saját koráig dolgozta fel történelmünket, oklevelekre, korábbi krónikákra és szóhagyományra építve, a HUN-MAGYAR rokonság hagyományára alapozva. A hun Attilától a második Attiláig, vagyis MÁTYÁS királyig jutott el.

1541. március 20-án kezdte meg PEST ostromát Mehmed szendrői bég. Az ostromlók közt a csecsemő János Zsigmond nevében ott volt FRÁTER GYÖRGY is. Pestet az előző évben Leonard von Fels Habsburg főparancsnok szállta meg, hogy bázist biztosítson Buda későbbi ostromához. Pest védői között osztrákok, csehek és magyarok voltak. Különösen a CSEHEK jeleskedtek, elszántságuknak köszönhetően a bég április 4-én elrendelte a visszavunulást.

1811. március 20-án született NAPOLEON FRANCOIS BONAPARTE, a francia császár és Mária Lujza egyetlen fia, a SASFIÓK (miként Rostand műve alapján ismerjük), az osztrák császár unokája, kisgyermekként rövid ideig maga is császár (1814-ben), azután Reichstadt hercege. A bécsi udvarban kiváló nevelést kapott, de gyakorlatilag fogoly volt, a politikától távol tartották. Korán betegeskedni kezdett, Bad Ischl-ben próbálták gyógykezelni. Ekkor kapott lábra a PLETYKA, miszerint Zsófia főhercegné első két fiának, Ferenc Józsefnek és Miksának ő lenne az apja (bár a svéd királlyal is hírbe hozták a később oly erényesnek mutatkozó hercegnőt). A Sasfiók huszonegy évesen halt meg tüdőbajban.

Márk Éva