Évfordulók május 3-án

2014.05.02 17:41

1263. május 3-án István ifjabb király (IV. Béla fia) esküt tesz az egy évvel korábbi pozsonyi és poroszlói békepontok betartására, mely fölhatalmazza a két kancellárt, Fülöp esztergomi és Smaragd kalocsai érseket, hogy a béke megszegőit egyházi fenyítékkel sújtsák. Ígéri, hogy nem ad hitelt a hozzá forduló besúgók szavainak, sőt kiadja őket a királynak, és megbünteti a hozzá menekülő árulókat, bűnösöket. Ígéri, hogy nem vezet sereget apja és hívei ellen, s ezt apjától is elvárja.

1270. május 3-án halt meg második honalapítónak nevezett királyunk IV. Béla, II. Endre és Meráni Gertrud fia, Szent Erzsébet testvére, Szent Margit apja. 1235-ben azzal az elhatározással lépett trónra, hogy szakít apja osztogató és pazarló gyakorlatával és visszaállítja a királyság nagyapja (III.Béla) korabeli tekintélyét. A nagy ellenállással kísért munka megszakadt a mongol támadás miatt. A megsemmisítő vereséget Béla csak a szerencsének köszönhetően élte túl, s csak Batu kán kivonulását követően térhetett haza Dalmáciából. Uralkodói nagysága ekkor mutatkozott meg teljes valójában: szakított addigi politikájával, már nem a birtokok visszavétele volt a fő célja, hanem az ország újjáépítése, kővárak létesítése, telepesek behozatala az elpusztult százezrek helyére. Utolsó éveit megkeserítette fiával, a későbbi V. Istvánnal való konfliktusa. Isaszegnél csatára is kényszerült, amit Béla elveszített, s a konfliktus megoldatlan maradt. Bár békét kötöttek, az ország két részre szakadt a nagy király halála percéig.

1799. május 3-án született Kovács István történész, a Magyar Történelmi Társulat alapítója, unitárius székely határőr családban. Fő kutatási területe Erdély és a székelység XVI. - XVIII. századi múltja volt, valamint az erdélyi nemzetiségek népesedéstörténete. Széleskörű és rendkívül alapos történészi tevékenységét jogászi munkája mellett végezte. Sokat tett az erdélyi levéltárakért, Kolozsvár műemlékeiért. Nagy könyvtárát, ősnyomtatvány- és kéziratgyűjteményét, levelezését a kolozsvári unitárius kollégiumra hagyta.

1898. május 3-án született Golda Meir, Izrael egyik alapítója, a világ harmadik női miniszterelnöke.

MÁRK ÉVA