Évfordulók május 23-án

2014.05.22 17:11

1439. május 23-án fegyveres zendülés tört ki Budán, ami a magyar és német polgárság közt régóta fennálló ellentét miatt pattant ki. A vezetés jó ideje a németek kezében volt, a magyarok peig követelték a hatalom megosztását. Az állandó feszültség csökketésére a németek egy közülük való nagykereskedő magyar származású vejét, Farkas Lászlót tették meg bírónak, viszont elfogták és meggyilkolták a magyar párt vezetőjét, János ötvöst, holttestét a Dunába dobták. A hulla partra vetődött, a gyorsan terjedő hír súlyos zavargásokhoz vezetett. A magyarok megtámadták a német kereskedőket, házaikat feldúlták, kirabolták, sokukat megölték (a szintén gazdag olasz kereskedők házait megkímélték). A mozgalmat ugyan leverték, de a tanácstagok fele attól fogva magyar, másik fele német volt, s a bírói székben pedig évente váltották egymást.

1618. május 23-án történt Prágában a második defenesztráció, ( a latin - ból, -ből, és a fenestra -ablak szóösszetételből - valaki kidobása az ablakon ) amikor a Habsburg elnyomás ellen fellázadó cseh protestáns főurak a Hradzsin ablakából kidobták az osztrák helytartókat és titkáraikat az ablakon. Az első eset 1419-ben Jan Zalivsky prédikátor vezetésével zajlott, akkor a nemzeti felkelés során tanácsnokokat hajítottak ki a városháza ablakán.

1786. május 23-án halt meg gróf Benyovszky Móric a híres utazó és kalandor Madagaszkáron egy ütközetben.

1849. május 23-án született Khuen- Héderváry Károly horvát bán, politikus. Többször kapott miniszterelnöki kinevezést Ferenc Józseftől. Első kormányalakítási kisérletei kudarcba fulladtak, de 1903-ban ő lett a miniszterelnök. Mivel feladatát nem tudta végrehajtani, le kellett mondania.

1993. május 23-án  alakult meg a rendszerváltás utáni első, szabad választásokon alapuló kormány Antall József (MDF) vezetésével.

MÁRK ÉVA