Évfordulók május 2-án

2015.05.01 16:01

  Május 2. ZSIGMOND napja. A germán eredetű név jelentése: győzelmes védő. Ezt a nevet viselte a leghosszabb ideig uralkodó magyar király a később német-római császárrá is koronázott LUXEMBURGI ZSIGMOND (1387-1437), akinek uralkodása idejére tehető a magyarországi  városfejlődés virágkora, és fejlődött európai színvonalú fővárossá BUDA.

  Május 2-án vetették Hertelendyfalván (ma Vojlovica Szerbiában) és környékén az uborkát, hogy az jó termést hozzon. Vetés közben azonban nem volt szabad megszólalni, mert akkor ritkásan kelt ki a növény, és ha mástól kapták a magot, azt nem volt szabad megköszönni, mert akkor ki sem kelt.

  1219. május 2-án halt meg I. LEÓ, a "Nagyszerű" melléknévvel illetett örmény király, aki fivére, III. Rupen után lett a HEGYEK URA. Utódául IZABELLA nevű leányát tette, akit szentföldi útja során a házasságszerzéseiről is nevezetes II. ENDRE magyar király eljegyzett harmadszülött fiának András hercegnek, aki azonban még apja életében meghalt.

  1256. május 2-án szentelte fel a jáki bencés monostor, viharos történelme ellenére egyedülálló épségben fennmaradt templomát Pok nembéli Omodé (Amadé) győri püspök. A monostort bő harminc évvel korábban alapította JÁK nemzetségbeli "Nagy" MÁRTON comes (gróf). A Ják nemzetség szállásterületén épült rendkívüli szépségű templom mai alakját SCHULEK FRIGYES tervei alapján 1896-1904 között nyerte el.

  1729. május 2-án született "Nagy" KATALIN német hercegi (Anhalt) családban. Férje, III. Péter halála után szeretője segítségével ő lett minden oroszok cárnője, aki nem a rosszízű pletykák miatt lett nagyhírű, vagy inkább nagy uralkodó, hanem mert uralkodása alatt Oroszország nagyhatalommá vált. Hatalmas területekkel, 518 000 km2-rel növelte a birodalmat. Kegyencei iránti érzelmei néha elhomályosították éleslátását. 34 évig uralkodott.

  1947. május 2-án született TONK SÁNDOR történész Kolozsvárott. Első disszertációját "A középkori közjegyzőség Erdélyben" a témavezetődisszidálása miatt nem védhette meg, ez később tanulmányként jelent meg. Önálló kötetén "Az erdélyiek egyetemjárása a középkorban" kívül számos kiváló tanulmánya jelent meg szaklapokban. Budapesten halt meg 56 évesen, sírját a házsongárdi temetőben (Kolozsvár) látogathajuk.

  Márk Éva