Évfordulók május 18-án

2015.05.17 09:12

   Május 18. A MÚZEUMOK NEMZETKÖZI NAPJA, amit 1978 óta tartanak meg világszerte, mintegy harmincezer múzeumban. A világnap üzenete: amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye, kultúránk, emberi mivoltunk szimbóluma.

  1241. május 18-án kért segítséget az április 11-i muhi csatában súlyos vereséget szenvedett menekülő IV. BÉLA Zágrábból IX. Gergely pápától, II. Frigyes német-római császártól, IX. Lajos francia királytól, IV. Konrád német királytól, s bár valamennyi uralkodó tisztában volt a mongol invázió veszélyével, bíztató üres szavakon kívül egyebet nem küldtek, sőt némelyikük nem is válaszolt.  Ugyanezen a napon a király öccse, KÁLMÁN szlavón herceg belehalt a muhi csatában szerzett sebeibe. Kálmán - a királyi családokban ritka kivételként - sosem tört bátyja hatalmára, mindenben elfogadta Béla elsőségét. Csázmán Janus Pannónius szülőhelyén (Csezmice), a domonkos apácák (beginák) templomában temették el.

  1600. május 18-án VITÉZ MIHÁLY ( korok.webnode.hu/products/bathory-andras-vitez-mihaly-es-szekely-mozes-fejedelmek/ ), ekkor Erdély fejedelme, betört Moldvába és elfoglalta Bákó városát. Mihai Viteazul 1599. október 28-án súlyos vereséget mért BÁTHORY ANDRÁS fejedelemre (akit ezután menekülése során székelyek gyilkoltak meg), majd bevonult Gyulafehérvárra, ahol a rémült rendek fejedelemmé választották. Mindössze tíz hónapig ült Erdély trónján, de ez elég ahhoz, hogy őt tartsák "Nagy Románia" megteremtőjének.

  1872. május 18-án született BERTRAND RUSSEL Nobel-díjas író, filozófus, angol főrend. Bírálta a bolsevik totalitarizmust és megjósolta a későbbi sztálinizmus több jellemzőjét, de élete végéig baloldali maradt. Hitler legyőzését mindennél fontosabbnak tartotta. Haláláig a békéért küzdött, kilencvennyolc évet élt.

  1920. május 18-án született Karol Józef Wojtyla, 1978. október 16-tól II. JÁNOS PÁL néven pápa, a katolikus egyház feje. Rendkívül népszerű volt, a média utazó pápának nevezte, mert száznál több országban tett látogatást. Kritizálta a "létező" kapitalizmust és szocializmust, és minden alkalommal hangot adott háborúellenességének. 2014. április 27-én avatták szentté.

  Márk Éva