Évfordulók június 28-án

2014.06.27 08:29

1468. június 28-án I. Mátyás magyar király bevonult Brünnbe, egy héttel később Olmütz városát is elfoglalta. A hadjárat apropóját az adta, hogy az év elején cseh hadak portyáztak Ausztriában. Ezekkel a katonai akciókkal kezdődött a több mint tíz évig tartó cseh-magyar háború.

1686. június 28-án I. Apafi Mihály fejedelem és I. Lipót Bécsben aláírtak egy szerződést, mely szerint a császár vállalja Erdély védelmét, elismeri Apafi címét és fia utódlási jogát, a törökkel kötendő békeszerződésbe pedig beveszik Erdélyt is. Lotharingiai Károly nagyharsányi győzelme után azonban a bécsi udvar felülbírálta a korábbi szerződést, császári csapatok szállták meg Erdélyt. 1688-ban Caraffa tábornok fegyverrel kényszerítette ki a fogarasi nyilatkozatot, amely Erdély urául  I. Lipótot és utódait nevezi meg, az ország legfontosabb erősségeit császári kézbe adja és hatalmas adók megfizetésére közelezi Erdélyt.

1873. június 28-án Deák Ferenc utoljára vesz részt képviselőházi gyűlésen. Beszédében helyteleníti a pápai tévedhetetlenség dogmáját és kiáll a kötelező polgári házasság bevezetése mellett.

1914. június 28-án Gavrilo Princip, egy 19 éves szerb diák, a Fekete Kéz nevű anarchista szervezet tagja Szarajevóban meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, ürügyet szolgáltatva Szerbia megtámadására, s az I. világháború kitörésére.

Márk Éva