Évfordulók június 24-én

2015.06.23 15:53

Június 24-e Iván napja. A név héber eredetű, jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Innen került  görög-latin közvetítéssel a szláv nyelvekbe, ahol a János alakjaként használták.

Virágos Szent János vagy Szent Iván napja, a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt. Az akkor legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték, tisztásokon, erdők mélyén, domboldalakon, sok helyen lobbant fel az Iván-napi máglya. Rajta ugrált keresztül legény és leány, s tüzével gyúlt meg a napkorongot ábrázoló tüzes karika. Szent Ivánkor megszakad a búza töve, nemsokára elkezdődhet az aratás. Az őszi répa és a retek vetőnapjaként is említik.

1148. június 24-én Accrában került sor a II. keresztes egyik legfontosabb találkozójára. Az előzmények: III. Jenő pápa ismét fegyverbe szólította Európa keresztény uralkodóit a szentföldi keresztes államok és a keleten élő keresztények megsegítésére. A hadjárathoz VII. Lajos francia király és III. Konrád német-római császár is csatlakozott. 1147 tavaszán már több mint egymillió keresztes lovag gyűlt össze. A jelentős haderő azonban Kis-Ázsiában egyik vereséget a másik után szenvedte el. Végül tengeri úton jutottak el Antiochiáig. 1148. június 24-én Accrában összegyűltek a keresztes hadak vezetői, a lovagrendek nagymesterei, a szentföldi uralkodók, hogy megállapodjanak a mohamedánok által birtokolt Damaszkusz elleni hadjáratban. A had azonban felkészületlenül érkezett a város alá, a víz és élelem hiánya tovább nehezítette a helyzetet. A vezetők közötti ellentétek tetőzték be a bukást. Ezzel megpecsételődött a hadjárat sorsa. A maradék hadat hamarosan teljesen felmorzsolták a muszlimok.

1812. június 24-én a Bonaparte Napóleon vezette francia csapatok a Nyemanon átkelve megkezdték a cári Oroszország elleni hadjáratukat. Napóleonról ás az oroszországi hadjáratról bővebben itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/sasdi-tamas-napoleon-es-kora1/

1859. június 24-én a Habsburg Birodalom csapatai vereséget szenvedtek Solferinónál. A csata az olasz egység felé tett fontos lépés volt. Az ütközet másik fontos következménye, hogy Henry Dunant, svájci állampolgár, az első béke Nobel-díj későbbi tulajdonosa, az itt szerzett "élményei" vezettek a Nemzetközi Vöröskereszt létrehozásához. Az elterjedt álláspont szerint a Vöröskereszt jelképe a svájci zászló inverzeként jött létre.

1919. június 24-én ellenforradalmi megmozdulás zajlott Budapesten három dunai monitor, illetve a Ludovika hallgatóinak részvételével. A kormánycsapatok másnapra felszámolták a kísérletet. Ugyanekkora sikerült a Duna melléki lázadást is Szamuely egységeinek felszámolni (lásd június 18-nál).

Topor István