Évfordulók június 22-én

2014.06.21 13:44

1593. június 22-én a "hosszú", vagyis tizenöt éves háború kezdetén e napon szenvedett súlyos vereséget Hasszán boszniai pasa Sziszek váránál, horvát és császári erőktől. Ezt követően üzent hadat III. Murád Rudolf német-római császárnak, s ezzel kirobbant a tizenöt éves háború.

1825. június 22-én született Duka Tivadar honvédszázados, jogász, az első magyar aki a londoni egyetemen szerzett orvosi diplomát. A szabadságharc kitörésekor jelentkezett a Nemzetőrségbe, Görgey titkára és parancsőrtisztje lett. A fegyverletétel után sikerült megszöknie az orosz fogságból, ezután emigrált. A bengáliai angol hadseregben katonaorvos lett, sok időt fordított Kelet-India tanulmányozására, és jelentős anyagot küldött a Nemzeti Múzeumnak, valamint a kolozsvári Erdélyi Múzeumnak. Nyugalomba vonulása után Londonban minden idejét Kőrösi Csoma Sándor életművének szentelte. Élete végéig tisztelet övezte, tudományos munkásságát mind itthon, mind Angliában elismerték.

1850. június 22-én született Goldziher Ignác orientalista, Vámbéry Ármin tanítványa. Több külhoni egyetem látogatása után hazatérve 22 évesen  egyetemi magántanár lett. Nagy megbecsülésnek örvendett, Eötvös József kultuszminiszter támogatta tanulmányait, a stockholmi orientalista kongresszuson a svéd király személyesen adta át neki a Nagy Aranyérmet. Elismert kutatója volt a muszlim hittudománynak, az összehasonlító vallástudománynak. Magyarul is megjelent művei: Az iszlám; A pogány arabok költészetének hagyománya; A zsidóság lényege és fejlődése.

Márk Éva