Évfordulók július 26-án

2015.07.25 15:17

  Július 26. ANNA napja. A héberből átvett név jelentése kegyelem, könyörület, kedvesség. A héber nyelvben is jövevény, a kánaáni ANAT istennő nevéből a hettita Hannahannah anyaistennőre, a föld és a termékenység istennőjére vezethető vissza.

  1083. július 26-án avatták szentté Csanádon az 1046-ban vértanúhalált halt GELLÉRT püspököt.

  1270. július 26-án írta alá azt az okmányt V. ISTVÁN, melyben nem engedélyezte az esztergomi káptalannak adományozott epöli kondicionáriusok (különböző szolgálatokra kötelezett népelemek, szolgálónépek a jobbágyság kialakulásáig) költözését, hanem a káptalan szolgálatára kötelezte őket.

  1350. július 26-án szólította fel VI. Kelemen pápa a nápolyi királyság összes főméltóságát, hogy a magyar királlyal szemben I. Johanna királynőt támogassák.

  1458. július 26-án szövetkezett Garai László nádor, Újlaki Miklós erdélyi vajda és Szilágyi Mihály kormányzó I. Mátyás ellen. Másnap MÁTYÁS leváltotta a nádort, a címet Guti Ország Mihálynak adományozta, a hónap végén pedig Szilágyi Mihály is lemondott a kormányzóságról.

  Márk Éva